L.Balsys: Šiukšlių deginimas Vilniuje – neturime tapti atliekų verslo grupuočių ir su jomis susijusių politikų įkaitais

  • Post category:Naujienos

Šiandien prie Prezidentūros į mitingą rinkosi žaliųjų, pilietinės organizacijos bei vilniečiai, nesutinkantys su Vilniaus savivaldybės sprendimu išduoti leidimą įmonei „Reenergy“ šalia Gariūnų turgavietės statyti atliekų deginimo gamyklą.

Pasak Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, Seimo nario L. Balsio, deginimo gamyklos statymui leidimai išduoti ne tik neatsižvelgus į vietos gyventojus, bet ir neįvertintas realus naujos gamyklos poreikis.

„Neturime tapti atliekų verslo grupuočių, su jomis susijusių politikų įkaitais ir Vilnių paversti atliekų importo miestu. Jau dabar Klaipėdoje pastatytai atliekų deginimo gamyklai pagal jos pajėgumus nepakanka žaliavos. Statyti dar vieną atliekų deginimo gamyklą yra tiesiog neracionalu, ypač kai Valstybinio atliekų plano 2014- 2020 m. projekte numatyta Lietuvoje statyti 10 mechaninio-biologinio apdorojimo gamyklų, kuriose ketinama atskirti antriniam panaudojimui skirtas atliekas nuo biologiškai skaidžių (virtuvės) žaliavų. Taigi, po mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių deginimui galimų atliekų dar labiau sumažėtų“, – sakė L. Balsys.

Pasak Seimo nario L. Balsio taip pat šiame projekte nepakankamai atsižvelgta į neigiamą deginimo gamyklos poveikį, kurį jaus vietos gyventojai. „Vakarinėje Vilniaus dalyje jau ir taip yra didelė foninė tarša. Šalia viena kitos mieste veikia „Vilniaus šilumos tinklai“, „Vilniaus energija“, deginamos medicininės atliekos, netoliese yra ir izoliacinių medžiagų gamykla „Paroc“. Tad kyla klausimas, ar tinkamai įvertinta foninė bendra tarša? Juk atliekų deginimo gamyklos neišvengiamai  prisidės prie taršos, kurią sudaro dioksinai bei kitos itin pavojingos, toksiškos ir kancerogeninės medžiagos“,  – kalbėjo Seimo narys.

Gariūnų, Lazdynų, Karoliniškių ir kitų aplinkinių rajonų  gyventojų bendruomenės teigia, kad atliekant poveikio aplinkai vertinimą jos ne tik nebuvo tinkamai įtrauktos į procedūras ir informuojamos, bet taip pat nenustatyta, kad iš vakarų pusės vyraujantys vėjai link Vilniaus miesto rajonų neš deginimo gamyklų į aplinką išleidžiamus teršalus. Pasak bendruomenių atstovų, taip pat neįvertinti transporto srautai, kurie, siekiant patenkinti gamyklų galingumą, per parą turėtų pervežti iki 1000 tonų atliekų, tarp kurių bus ir pavojingos bei biologiškai skaidžios atliekos, galinčios sukelti virusologinę, cheminę, radiacinę taršą. Vilniečiai siekia, kad į deginimo gamyklų poveikio aplinkai vertinimą būtų ištirtas ir jų poveikis visuomenės sveikatai.