L. Balsys ragina Europos Parlamento narius nevilkinti finansinės paramos Rytų partnerystei

Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Linas Balsys, kalbėdamas Briuselyje vykusiame EURONEST, Europos Parlamento ir šešių Rytų Europos šalių Parlamentinės Asamblėjos, plenariniame posėdyje akcentavo Vilniaus viršūnių susitikimo su Rytu partnerystės šalimis lapkričio mėnesį svarbą.

„Vilniaus susitikimas gali ir, esu tikras, taps reikšmingu žingsniu, įgyvendinant rytų partnerystės tikslus. Vienas svarbiausių tikslų – Asociacijos ir išplėstinės laisvosios prekybos sutarčių pasirašymas su Ukraina. Su sąlyga, žinoma, kad Ukraina pademonstruos teigiamų rezultatų žmogaus teisių ir demokratijos srityje. Tačiau ir Europos Sąjunga turi pademonstruoti savo veiklos rezultatus. Pasiektų sutarčių nepavyks įgyvendinti, jei ES neskirs Rytų partnerystei deramo finansavimo. Šie finansiniai instrumentai yra numatyti Vadovų Tarybos patvirtintoje daugiametėje finansų perspektyvoje, tačiau pastaroji kol kas įstrigusi Europos Parlamente. Raginu Europos Parlamento narius ir ypatingai Užsienio reikalų komitetą kuo skubiau ir sklandžiai priimti reikiamus sprendimus“, – sakė L. Balsys.

Seimo narys L. Balsys Asamblėjoje dalyvavo kaip pirmininkaujančios ES Tarybai šalies stebėtojas.