L. Balsys: „Naujas rinkas užsitikrinsime ne įteisindami žiaurų skerdimą religiniais tikslais, o gamindami konkurencingą ekologišką produkciją“

Seime kelią skinasi gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama leisti gyvūnus skersti religiniais tikslais be apsvaiginimo. Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys teigia, kad toks maistinių gyvūnų skerdimo būdas ne tik yra archajiškas ir prasilenkia su Europos Sąjungos rekomendacijomis, bet ir neturės didelės ekonominės naudos.

„Europos Sąjungos reglamentas reikalauja mažinti gyvūnų kančias, todėl  prieš skerdžiant jie turi būti apsvaiginti, kad nejaustų skausmo. ES teisės aktai, pagal subsidiarumo principą, palieka šalims narėms galimybę religinį skerdimą leisti, tačiau tik savo šalies viduje, ne eksporto tikslais. Taip yra dažniausiai tose ES šalyse, kur gyvena labai daug islamą išpažįstančių gyventojų. Pavyzdžiui, Belgijoje, kurioje esu nemažai metų dirbęs, per musulmonų šventes masiškai skerdžiami avinai, tačiau tai daroma uždarame pačių bendruomenių rate ir jų pačių skerdyklose. Tokie veiksmai dažniausiai sukelia likusios visuomenės dalies pasipiktinimą. Gyvūnų skerdimas jų neapsvaiginus dažniausiai, išskyrus nedaugelį itin modernių skerdyklų, vykdomas tiesiog pakabinus juos skerdykloje besitampančius strese žemyn galva ir paliekant nukraujuoti. Tai prieštarauja ES reglamento nuostatoms, ginančioms gyvūnų gerovę. Ar mes norime pagarsėti Europoje kaip tauta, leidžianti žiaurų elgesį su gyvūnais?“, – sakė L. Balsys.

Pasak jo, ir košerinio, ir „halal“ maisto produktus, kiek jų reikia Lietuvos religinių bendruomenių ir atvykstančių turistų poreikiams patenkinti, įmanoma be jokių problemų importuoti, o nehumaniško skerdimo įteisinimas neatneštų jokios reikšmingesnės ekonominės naudos šalies ūkiui.

„Įmonės, ieškančios naujų gyvulinės produkcijos realizavimo rinkų, galėtų išnaudoti ekologiškos produkcijos nišą, kuri šiandien tampa vis paklausesnė Europoje ir pasaulyje. Taip būtų skatinami ir Lietuvos regionų ūkininkai, nedidelėse fermose skerdimui laikantys gyvulius, kurie auginami be hormonų, antibiotikų ar kitų vaistų, šeriami natūraliu pašaru“, – sakė L. Balsys.

Šiandien dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos pakeitimo, kuri leistų ūkinių gyvulių skerdimą pagal ritualinius metodus, Seime, Aplinkos apsaugos komitete vyks svarstymas.