L. Balsys: Lietuva turi savo vaikus mylėti, o ne atstumti

Seimo nario, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko Lino Balsio iniciatyva grupė parlamentarų oficialiai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Pilietybės reikalų komisiją, ragindami atkurti teisingumą valstybėje ir įteisinti Žygimantės Lukoševičiūtės Lietuvos pilietybę, nes šiuo metu jauna mergina turi tenkintis tik leidimu nuolat gyventi Lietuvoje, kurioje gimė ir augo.
Prašyme pabrėžiama, kad Ž. Lukoševičiūtė gimė Širvintų rajone prieš pat Lietuvai atkuriant Nepriklausomybę, mokėsi lietuviškoje Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje ir ją sėkmingai baigė. Tik dėl nepalankiai susiklosčiusių ir nuo jos nepriklausančių šeiminių aplinkybių, Žygimantė negalėjo pasinaudoti savo prigimtine teise turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.
„Ž. Lukoševičiūtė savo viešuose pasisakymuose ir pokalbiuose su Seimo nariais yra ne kartą pabrėžusi savo lojalumą Lietuvos valstybei, norą tapti Lietuvos Respublikos piliete ir prisidėti prie savo Tėvynės klestėjimo“, – teigė L. Balsys.
Seimo narys įsitikinęs, kad Žygimantė turi būti traktuojama, kaip lietuvių kilmės asmuo. Neabejotina, jog Lietuvos valstybė kyla iš lietuvių Tautos, todėl ir valstybės institucijos turėtų rodyti kuo didžiausią dėmesį ir jautrumą, sprendžiant su pilietybe susijusius klausimus.
„Pilietybės įstatymo 22 straipsnis nurodo keturias konkrečias ir aiškias priežastis, dėl kurių pilietybė nesuteikiama. Žygimantės atveju netinka nė vienas iš įstatyme minimų punktų, todėl Prezidentės D. Grybauskaitės sprendimas nesuteikti pilietybės, kai Žygimantė kreipėsi pirmą kartą į Pilietybės reikalų komisiją su prašymu, yra neteisingas“, – pabrėžė L. Balsys.