L. Balsys: „ES deda apynasrį skalūnų pramonei“

Po praėjusią savaitę Europos Parlamente įvykusio balsavimo už tai, kad skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba hidraulinio ardymo būdu Europos Sąjungoje būtų leidžiama tik atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Lietuvos žaliųjų partijos narys, Seimo narys L. Balsys teigia, kad direktyva uždės apynasrį skalūnų pramonei ir padės geriau kontroliuoti aplinkai pavojingą jos veiklą.

„Apynasris skalūninių angliavandenilių gavybos pramonei Europoje turėjo būti uždėtas jau seniai. Poveikio aplinkai vertinimo direktyva nuo priėmimo 1985 metais iki šiol beveik nebuvo tobulinta, joje nebuvo reglamentuojami netradicinių angliavandenilių aplinkosauginiai aspektai. Europos Sąjungos užsakymu atlikti įvairūs moksliniai tyrimai akivaizdžiai parodė, jog skalūninių angliavandenilių žvalgyba ir gavyba neatsiejama nuo neigiamo poveikio aplinkai. Puiku, kad tai supranta ir daugelio valstybių europarlamentarai, balsavę už didesnę skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos procesų kontrolę. Liko mažas žingsnelis, kad nauja PAV direktyva taptų pirmuoju Europos Sąjungos teisiniu aktu, numatančiu skalūninių dujų aplinkosauginius aspektus“, – sakė L. Balsys.

Pasak L. Balsio, nors Lietuvos Seimas yra priėmęs įstatymus, kurie iš naftos bendrovių, ieškančių netradicinių angliavandenilių, reikalauja privalomo poveikio aplinkai vertinimo ir žvalgybos, ir gavybos procesams, tačiau Europos Sąjungos sprendimas yra svarbus ne tik valstybėms, neturinčioms pakankamos įstatyminės bazės, reglamentuojančios netradicinių angliavandenilių poveikio aplinkai vertinimą, bet ir Lietuvai.

„Europarlamentarai siūlo nustatyti priemones, kuriomis vadovaujantis būtų tinkamai informuojama visuomenė. Taip pat numatytos priemonės, padėsiančios užtikrinti poveikio aplinkai vertinimo objektyvumą, kad jo studiją parengtų ne projekto vykdytojui palankios kompanijos, o kompetentingi, nepriklausomi ekspertai“, – teigė L. Balsys.

Sugriežtintos poveikio aplinkai vertinimo direktyvos projektui balsavimu pritarė 339 Europos Parlamento nariai, nepritarė – 293, o susilaikė – 28. Europos Parlamentas suteikė PAV direktyvos projektą pristačiusiam europarlamentarui Andrea Zanoni mandatą derėtis su Taryba dėl galutinio direktyvos teksto.