L.Balsys dalyvauja Italijoje rengiamame COSAC pirmininkų susitikime

  • Post category:Naujienos

Italijai pirmininkaujant ES Tarybai, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Linas Balsys išvyko į Romą, kur liepos 17–18 dienomis dalyvauja Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos (COSAC) pirmininkų susitikime. Aukščiausio lygio tarpparlamentiniame susitikime  pristatomi Italijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai taip pat aptariami kiti ES aktualūs klausimai.

L. Balsio teigimu, įsigaliojus ES Lisabonos sutarčiai, padidėjo Europos Parlamento įtaka ES sprendimų priėmimuose, o tuo pačiu daugiau galios įgavo ir nacionaliniai parlamentai. Šiame kontekste Europos reikalų komitetų vaidmuo tampa itin svarbus formuojant tiek bendrą Europos Sąjungos politiką, tiek įgyvendinant svarbią ES ekonominės plėtros strategiją, todėl deramas Lietuvos atstovavimas COSAC pirmininkų susitikime yra svarbus mūsų šaliai ir ES ateičiai.

Kiekviena ES valstybė narė pati nustato savo nacionalinių parlamentų Europos reikalų komitetų kompetenciją klausimuose, susijusiuose su ES sprendimų priėmimu. Lietuvoje Seimo Europos reikalų komitetas turi pritarti Lietuvos Vyriausybės pozicijoms, vykstant į ES Viršūnių Tarybą, Bendrųjų reikalų tarybą ir atskiras Ministrų tarybas; kitu atveju, Europos reikalų komitetas pateikia savo argumentuotą išvadą, o Vyriausybė turi patikslinti savo poziciją.

COSAC – Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių parlamentų Europos reikalų komitetų ir Europos Parlamento (EP) narių susitikimas, kurį kiekvieno pirmininkavimo metu rengia ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės parlamentas. COSAC plenarinis posėdis yra privalomas, didžiausias ir svarbiausias parlamentinio matmens renginys, į kurį susirenka iki 300 dalyvių (nacionalinių parlamentų delegacijų skaičius yra didesnis nei ES valstybių narių skaičius, nes daugelyje valstybių yra dvejų rūmų parlamentai; stebėtojų teisėmis taip pat kviečiami šalių kandidačių parlamentų Europos reikalų komitetai, o svečių teisėmis – ir kitų šalių parlamentų nariai).