Šiandien 12 val. prie Vyriausybės mitingas prieš atliekų deginimo gamyklų Vilniuje statybą

Šiandien aktyvūs vilniečiai, žalieji 12 val. prie Vyriausybės (V. Kudirkos aikštė) renkasi į mitingą prieš mieste planuojamų atliekų deginimo gamyklų statybą. Mūsų nuomone, atliekų deginimas tik sukuria dar daugiau problemų.

Šiandien pirmiausia turi būti skatinamas rūšiavimas kiekvieno gyventojo namuose, sudaromos tam sąlygos, ugdomi rūšiavimo įgūdžiai, diegiami mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai, kurie padėtų atskirti antrines žaliavas nuo biologiškai skaidžių (virtuvės) atliekų. Taip sumažintume atliekų, patenkančių į sąvartynus, kiekį.

lankstinukas_spausdinimui