Konferencija ,,Žaliasis kelias – keiskimės kartu‘‘

  • Post category:Naujienos

Vasario 19 d. (šeštadienį), A. Juozapavičiaus g. 9 (Didž. salėje), Vilniuje, vyks konferencija ,,Žaliasis kelias – keiskimės kartu“. Konferencija skirta apžvelgti ,,žaliosios minties‘‘ sklaidą, atsiradimo prielaidas ir istoriją Lietuvoje bei pristatyti netolimos ateities perspektyvas. Konferencijos metu aptarsime svarbiausius aplinkos apsaugos, socialinės politikos, ekonomikos klausimus bei galimas alternatyvas. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Trumpai apie konferenciją ,,Žaliasis kelias – keiskimės kartu“

,,Žalioji‘‘ ekonomika ir ,,žalieji verslai‘‘, žmogaus ir gamtos santarvės galimybės, aplinkosauginių ir bendruomeninių judėjimų kūrimasis Lietuvoje, jų sėkmės ir nesėkmės, Europos ir Lietuvos žaliųjų politika – platus temų spektras padės kiekvienam besidominčiam ,,žaliosiomis‘‘ idėjomis geriau pažinti ir pačiam susikurti savo ,,žaliojo‘‘ pasaulio vaizdą. Autoritetingi, žymūs ir pripažinti lektoriai – savo sričių profesionalai – savo pranešimais bandys apibendrinti šių dienų vartotojiškos visuomenės iššūkius bei grėsmes. Pietų ir kavos pertraukų metu su lektoriais galėsite pabendrauti tiesiogiai ir klausimus užduoti asmeniškai. Po oficialiosios konferencijos dalies lauks ilgesnė diskusija apie ,,žaliąsias vertybes‘‘ bei vieno iš garsiausių ir tituluočiausių lietuviškų filmų – 2005 m. nominuoto geriausiu Europos dokumentiniu filmu – režisieriaus Arūno Matelio ,,Prieš parskrendant į žemę‘‘ peržiūra. Į konferenciją žada atvykti ir Europos žaliųjų atstovas, kuris pristatys žaliąją Europos politiką. Konferencija ,,Žaliasis kelias – keiskimės kartu‘‘ yra skirtingų gyvenimo sričių sintezė – aplinkosauga, kuri, suprantama, yra labai svarbi ir reikšminga, neužims dominuojančios pozicijos. Centre žmogus, jo poreikiai, jo gyvenimo būdas – mėginimai išsaugoti gamtą ateities kartoms, surasti savo vietą ar tiesiog išgyventi šių dienų skubančiame pasaulyje – susikurti savo ,,žalią‘‘ pasaulį. Konferencija siekiama paskatinti pokyčius, kurie nulemtų tausojančią ir subalansuotą plėtrą visose srityse, šiltesnius, draugiškesnius ir optimistiškesnius tarpusavio santykius, bendradarbiavimą, atviros ir pilietiškos visuomenės užuomazgas.

Konferencijos ,,Žaliasis kelias – keiskimės kartu‘‘ svarba LŽSP

Ši konferencija LŽSP nepaprastai svarbi – tai pirmas žingsnis į viešumą, pirmasis išbandymas prieš kovo 20 d. planuojamą surengti LŽSP steigiamąjį suvažiavimą. Pirmąkart viešai bus pristatytos jau daugiau kaip metus glūdintos pagrindinės LŽSP vertybės bei programinės nuostatos. Jas pristatys LŽSP programos rengimo grupės nariai – LŽSP sveikatos ir sveikos gyvensenos komiteto pirmininkė Iveta Balčiūnienė ir LŽSP susisiekimo ir eko transporto komiteto pirmininkas Gintaras Saldžiūnas. Žaliąją politiką bei jos istoriją Lietuvoje apžvelgs iniciatyvinės grupės pirmininkas Juozas Dautartas. Pranešimus skaitys ir kiti LŽSP nariai. Nepaisant LŽSP dalyvavimo šioje konferencijoje, konferencija yra nepolitinė – laisva ir atvira visiems požiūriams ir nuomonėms, skirta supažindinti su esama situacija ir drauge pamėginti atrasti galimus sprendimo būdus, todėl labai kviečiame visus po konferencijos pasilikti ilgesnei diskusijai ir išsakyti savo požiūrį į pasaulį.

Registracija į konferenciją ,,Žaliasis kelias – keiskimės kartu“ paspaudus nuorodą: registracija_į_ŽKKK .

Konferencijos ,,Žaliasis kelias – keiskimės kartu‘‘ programa

9:00-10:00 – Dalyvių registracija
10:00-10:05 – Įžanginis žodis (LŽSP iniciatyvinės grupės pirmininkas Juozas Dautartas)
10:05-10:15 – Sveikinimo žodis
10:15-10:30 – Žaliosios politikos atsiradimo prielaidos Lietuvoje ( LŽSP iniciatyvinės grupės pirmininkas Juozas Dautartas)
10:30-11:00 – Vartotojiškos visuomenės ekonomika ir alternatyvos (Lietuvos banko ekonomikos departamento direktorius, makroekonominės politikos ir viešosios ekonomikos ekspertas, socialinių mokslų daktaras, profesorius Raimondas Kuodis)
11:00-11:15 – Steigiamos ,,Žaliųjų Sąjūdžio‘‘ partijos vertybės ir programinės nuostatos (LŽSP sveikatos ir sveikos gyvensenos komiteto pirmininkė Iveta Balčiūnienė ir LŽSP susisiekimo ir eko transporto komiteto pirmininkas Gintaras Saldžiūnas)
11:15-11:35 – Švariosios technologijos – naujos galimybės verslui (UAB ,,UPS-Skubios siuntos‘‘ direktorius, vienas iš steigėjų ir/ar bendrasavininkų CarbonWarRoom, UAB ,,Elinta‘‘ , Electrify, GREHolding ir technikos mokslų daktaras Vladas Lašas)
11:35-12:20 – Pietų pertrauka
12:20-12:40 – Žmogaus ir gamtos santykis etnokultūroje (fizikas, gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius Libertas Klimka)
12:40-13:00 – Sveikos gyvensenos iššūkiai vartotojiškoje visuomenėje ( Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto akademinių reikalų prodekanas, VU Visuomenės sveikatos instituto direktorius, mitybos specialistas, profesorius Rimantas Stukas )
13:00-13:15 –Tausojanti plėtra ir bendruomeniniai judėjimai (Gulbinų gyvenvietės pavyzdžiu) (LŽSP tausojančios plėtros komiteto narys Vytas Zabilius ir LŽSP aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Andrius Samaitis)
13:15-13:30 – Visuomeninių organizacijų raida aplinkosaugoje (Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas)
13:30-13:45 – Ekologinio ūkininkavimo problemos ir perspektyvos (Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos prezidentė ir Lietuvos Žemės ūkio universiteto profesorė hab. dr.Vanda Žekonienė)
13:45-14:15 – Kavos pertrauka
14:15 –14:35 – Gyvenimas saugomose teritorijose: mitai ir tikrovė (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė
14:35-14:50 – Atsinaujinančios energetikos perspektyvos Lietuvoje (LŽSP iniciatyvinės grupės pirmininko pavaduotojas Saulius Lapienis ir LŽSP energetikos komiteto pirmininkas Saulius Pikšrys )
14:50-15:05 – Žalioji transporto politika (VGTU Automobilių transporto katedros docentas dr. Saugardas Pukalskas)
15:05-15:20 – Žaliosios partijos pasaulyje ir Europoje (ES žaliųjų atstovas),
15:20-15:25 – Pabaigos žodis (LŽSP iniciatyvinės grupės pirmininkas Juozas Dautartas)
15:25-16:30 – Arūno Matelio kino filmo ,,Prieš parskrendant į žemę‘‘ peržiūra

This Post Has 2 Comments

Comments are closed.