Įsteigtas LŽSP Anykščių skyrius

  • Post category:Naujienos

2011 m. liepos 1 d. Anykščių rajono Pivorių 1 kaime įvyko LŽSP Anykščių skyriaus steigiamasis susirinkimas. Susirinkime balsavimo teise dalyvavo 11 narių. Bendru sutarimu skyrius įsteigtas adresu: Anykščių rajonas Pivorių 1 kaimas.  Iš dviejų kandidatų, gavusi 8 balsus skyriaus pirmininke išrinkta Lina Repšienė. Išrinktas skyriaus pirmininko pavaduotojas ir kontrolierius. Aptarta galimybė  dalyvauti Anykščių rajono radio laidose. Vyko diskusija įvairiais klausimais.

            Visi norintys dalyvauti LŽSP Anykščių skyriaus veikloje prašome kreiptis į skyriaus pirmininkę Liną Repšienę Tel: 8 686 649245.