Įsisteigė dar viena politinė partija – Lietuvos žaliųjų sąjūdis

  • Post category:Naujienos

LŽS pirmininkas J. Dautartas pabrėžė, kad naujai įkurta partija dirbs abiem rankom – ir dešine, ir kaire, nes žalieji – nauja politinė jėga, kuriai svarbiausia ne ideologija, bet pačios aktualiausios, realios mūsų problemos, susijusios su tautos išlikimu, su darnia plėtra ir civilizacijos išsaugojimu ateities kartoms.

Pilnas tekstas