You are currently viewing Ieva Budraitė. Kvietimas Ramūnui Karbauskiui: „Jau laikas nutraukti žaliąjį smegenų plovimą“

Ieva Budraitė. Kvietimas Ramūnui Karbauskiui: „Jau laikas nutraukti žaliąjį smegenų plovimą“

Ponas Ramūnai Karbauski, 

 

jau beveik 20 metų vadovaujate organizacijai, kurią 2012-aisiais, kaip pats tuomet sakėte, modernizavote ir pristatėte nauju pavadinimu – „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga“. 

 

Kreipiuosi norėdama padėti Jums pripažinti daugeliui akivaizdžią, tačiau Jūsų paties ilgus metus ignoruojamą, tiesą: Jūsų valdomos organizacijos pavadinimas šiandien prilygsta politiniam oksimoronui. Pavadinime figūruojantis žodis „žalieji“ žymi ne veiksmus ar įsipareigojimus, o tuščią ir niekuo nepagrįstą ambiciją atstovauti žaliųjų bendruomenę. Maža to, šis oksimoronas daro didžiulę žalą politinės sistemos sveikatai, nes devalvuoja žaliųjų ideologijos vertę.

Stebėdama Jūsų pasyvumą ištaisyti šią loginę klaidą, darau vienintelę išvadą  – Jūs gyventojus klaidinate tyčia. O tai, šių dienų terminais kalbant, yra ne kas kita kaip žaliasis smegenų plovimas (angl. greenwashing). Laikas liautis. Tai būtų naudinga ne tik sistemai, bet ir Jums bei Jūsų organizacijai. Leiskite išdėstyti, kodėl. Bet pradėkime nuo pradžių.

 

Kai krikštija ne tėvai, o rinkimų technologai

 

Pajuokausiu, kad, matyt, ne be reikalo esate konservatyvių pažiūrų, nes su žaliaisiais neturite ne tik santuokos, bet ir partnerystės ryšio. Kalbant rimčiau, dabartinė Jūsų organizacija gimė iš „Lietuvos valstiečių partijos“ ir „Naujosios demokratijos partijos“ susijungimo. Po jo egzistavote „Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos“ vardu ir tik tada archajiškai skambantį „liaudininkai“ pakeitėte į „žalieji“.

 

Tačiau „valstiečiai“ niekados nesijungė su žaliaisiais, todėl „sąjungos“ nurodymas pavadinime yra daugiau nei klaidinantis. Tiesa, Jūsų partijoje kurį laiką veikė keli politikai, prijautę žaliajai ideologijai, tačiau ir tie, pamatę kokios spalvos Jūsų vykdoma realpolitik, iš LVŽS gretų paspruko. 

 

Pripažinkite, nors LVŽS interneto puslapyje teigiate, kad partija pavadinimą modernizavo „vardan propaguojamų žaliųjų vertybių“, pavadinimo „modernizavimas“ tebuvo noras pritraukti miesto rinkėjų, kuriems valstietiškoji paradigma yra tolima, dėmesį. Nuspalvinote savo logotipą žalia spalva, visgi iš viso to nieko neišėjo: miestiečiai greitai perprato, kad jūsų žalumas ir demokratiškumas yra tik skambi frazė, nieko neturinti bendro su praktiniais sprendimais, kurie jums būnant valdžioje, kėlė auditorijos, į kurią taikėtės, pasibaisėjimą. Vadinasi, partijos pavadinimo „modernizavimas“ jums nepasiteisino, o dabar netgi kelia visuomenės pyktį ir nusivylimą. 

 

Ne žalioji, o rudoji darbotvarkė

 

Antra, Jūsų veiksmai yra kardinaliai priešingi aplinkosaugos principams. Priminsiu, kad būtent LVŽS suformuota Vyriausybė su Sauliumi Skverneliu priešaky padidino metinę valstybinių miškų kirtimo normą. Nepaisydami visuomenės lūkesčio, protestų ir net 20 000 parašų surinkusios peticijos, Jūs suteikėte leidimą sunaikinti dar daugiau visiems mums priklausančių miškų.

 

Jūsų „valstiečiai“ šioje kadencijoje balsavo prieš realų automobilių taršos mokestį, kuris galėjo padėti žaboti silpniausių miesto gyventojų sveikatą žalojančią oro taršą. Jie balsavo ir prieš kailinių žvėrelių fermų, kuriose gyvos būtybės tiesiog kankinamos, draudimą. Tačiau palaikė naktinio matymo taikiklių įteisinimą medžioklėje ir taip sustiprino brakonieriavimo miškuose riziką.  

 

Jūs asmeniškai, kaip ir jūsų partija, palaikėte (o kai kurie jūsų nariai net ir prisidėjo bei organizavo) šių metų pradžioje vykusį ūkininkų streiką, kuriame kovota prieš daugiamečių pievų atstatymą bei saugomų teritorijų plėtrą, kuri Lietuvai tiek ekologiniu požiūriu, tiek klimato įsipareigojimų atžvilgiu yra itin svarbi. 

 

Įdomu, ar dar prisimenate, kaip pats prieš dvidešimt metų raginote balsuoti prieš Bazelio konvencijos ratifikavimą? Ši konvencija reguliuoja pavojingų medžiagų tvarkymą. Viena iš Bazelio konvencijos reglamentuojamų veiklų yra dirvos apdirbimas, palankiai veikiantis žemdirbystę. Žinoma, kaip Jūs galėjote sutikti su tokiais konvencijos siekiais, kurie taptų grėsme jūsų valdomo „Agrokoncerno“ pelnui, nes Jums, ko gero atrodo, kad žemdirbystę palankiausiai veikia trąšos? 

 

Pagarba kiekvienam žmogui žaliosios ideologijos dalis

 

Esu įsitikinusi, kad kaip išsilavinęs žmogus, puikiai žinote, jog Pasaulio žaliųjų chartija be aplinkosaugos, ekologinės išminties klausimų kalba ir apie žmogaus teises. Apie tai, kad svarbu nediskriminuoti nei lyties ar seksualinės orientacijos, nei tikėjimo, nei odos spalvos pagrindais.

 

Tuo tarpu Jūs ir LVŽS nuosekliai pasisakote už žmogaus teisių suvaržymą. Jūs prieštaraujate Stambulo konvencijos, kuri įgalina kovą su smurtu artimoje aplinkoje, įteisinimui. Jūs skirstote šeimas į vertas ir nevertas valstybės apsaugos ir pagarbos. Jūs kritikuojate mokslu grįsto lytinio švietimo svarbą ir net trukdėte Gyvenimo įgūdžių programos mokyklose veikimui. 

 

Priminsiu, kad vos LVŽS gavus daugumą Seime, mėginote prastumti dogmatišką amžino embrionų saugojimo idėją. Mes vis dar prisimename Jūsų paties frazes, kuriomis moters pagalbinį apvaisinimą prilyginote gyvulių apsėklinimui: „Čia, aišku, ne gyvuliai, čia – žmonės, bet principas tas pats“ sakėte manydamas, kad kaip agronomas galite priimti sprendimus dėl šeimų gyvenimus iš esmės keičiančių dalykų. 

 

Visa tai ne kas kita, kaip žmogaus teisių į kokybišką sveikatos priežiūrą, į išsamią mokslu grįstą informaciją, į teisę būti savimi ribojimai. 

 

Pastarasis LVŽS sprendimas Prezidento rinkimuose palaikyti kandidatą, kuris atvirai niekina dalį piliečių, drįsdamas programiniu tikslu įvardinti tokį blėnį kaip „Nepritarsiu LGBTQ+ propagandai“ tik dar kartą įrodo, kaip sistemingai esate nutolę nuo žaliosios filosofijos.


Patarimas

 

Gyvename amžiuje kai klimato krizė alsuoja į nugarą taip stipriai kaip niekada. Visame pasaulyje žmonės, ypač jaunoji karta, ieško sprendimų kaip mažinti perteklinį vartojimą ir atsigręžia į žaliuosius. Žaliųjų balsas skamba vis garsiau ir, priešingai populistams, jis nėra selektyvus. Jis kalba ne apie tai, ką malonu girdėti, o apie tai, ką svarbu pasakyti apie sisteminį pokytį. Socialinis teisingumas, žmogaus teisių apsauga yra sudėtinė žaliosios transformacijos dalis, be kurios neįmanoma dekarbonizuota ekonomika. 

 

Vadindamiesi „žaliaisiais“ Jūs kišate koją sau patiems. Nerizikuokite, kad žmonės ims Jus painioti su tais žaliaisiais, kurie palaiko LGBTQ+, kurie remia moters teisę į nėštumo nutraukimą, kurie remia taršos mokesčius. Juk rizikuosite prarasti savo rinkėją. 

 

Asmeniniai Jūsų, kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko, pasirinkimai taip pat daug ką įrodo. Miško apsitvėrimas, panorus nelaisvėje laikyti elnius, didelio, taršaus visureigio vairavimas to visiškai nereikalaujančiais Lietuvos keliais, niekaip nesisieja su žaliosiomis vertybėmis, todėl tikiu, kad pavadinimo keitimas išlaisvintų Jus patį nuo kognityvinio disonanso.

 

„Valstiečiai“ nėra žalieji. Tai įrodėte tiek būdami Vyriausybėje, tiek veikdami opozicijoje.  Todėl primygtinai patariame ir reikalaujame neklaidinti Lietuvos žmonių ir oficialiai iš savo partijos pavadinimo išbraukti žodį „žaliųjų“.

 

Jūsų vilkinimas kainuoja reputaciją tiek visai žaliųjų ideologijai, tiek jums patiems. 

 

Ieva Budraitė yra Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė

Leave a Reply