Europos žaliųjų žinynas apie ES ir žaliųjų veiklą Europos Parlamente

  • Post category:Naujienos

Europos žaliųjų parlamentinė grupė šiuo metu yra ketvirta pagal dydį Europos Parlamente. Joje –  58 Parlamento nariai iš visų 754. Parlamentinė grupė gali pasigirti, kad jos nariai, skaičiuojant vienam parlamentarui, yra patys aktyviausi Europos Parlamente – teikia daugiausia pasiūlymų, pataisų, iniciatyvų ir kt.

Vienas iš pagrindinių Europos žaliųjų tikslų yra paversti Europos Sąjungą į Europos piliečių sąjungą, kurioje piliečiai galėtų tiesiogiai daryti įtaką Europos Sąjungos institucijų veiksmams, nusveriant dabar dominuojančią lobistų veiklą.  

Norint labiau įtraukti žmones į spendimų priėmimą Europos Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad jie žinotų, kaip veikia ES institucijos, kas ir kokius daro sprendimus, kokios yra  institucijų galios bei atsakomybės ir svarbiausia – kaip piliečiai gali visam  tam daryti įtaką jau dabar.

Būtent šiam tikslui pasiekti Europos žalieji išleido trumpą žinyną – „Manual of Europe. A Beginner‘s Guide to the EU“. 

Žinyne Jūs rasite atsakymus į šiuos klausimus:

Kaip susikūrė Europos Sąjunga?

Kaip ji plėtėsi?

Nuo kada buvo pradėta tiesiogiai rinkti Europos Parlamento narius?

Kokios yra pagrindinės sutartys, reglamentuojančios ES narių tarpusavio santykius?

Kas Europos piliečių iniciatyva ir kaip žmonės gali ja pasinaudoti iškeliant jiems rūpimus klausimus jų svarstymui ES mastu?

Kas yra pirminiai ir antriniai ES teisės aktai?

Kokiais atvejais ES teisės aktai turi viršenybę prieš nacionalinius teisės aktus?

Kiek Europos Parlamento narių išrenka valstybės piliečiai (dabar ir per ateinančius rinkimus)?

Kokios ir kiek vietų  grupės Parlamente turi šiuo metu vietų? Kiek kiekviena iš jų turi narių ir kokiose šalyse jie yra išrinkti?

Kokie Europos Parlamente yra komitetai? Kaip vyksta balsavimas?

Kaip Europos Parlamentas kartu su Europos Sąjungos Taryba tvirtina ES direktyvas? 

Kaip suformuojama Europos Sąjungos Taryba?  Kiek kiekviena ES šalis narė  joje turi balsų?  Kas  yra dviguba dauguma ES Taryboje, priimant sprendimą?

Kaip suformuojama Europos Komisija? Kokios yra jos funkcijos?

Kas yra Europos išorės veiksmų tarnyba? Europos vadovų taryba? Europos teisingumo teismas? Kitos ES institucijos?

Kaip Europos Parlamente yra reglamentuojama lobistų veikla?

Ir galų gale – kokie yra ES žaliųjų pasiekimai ES, kokia jų ateities vizija?

 

Žinyną rasite adresu: http://gef.eu/fileadmin/user_upload/GEF-10-56_Manual_EU_web.pdf