Europos žalieji – už maisto kokybės užtikrinimą

  • Post category:Naujienos

Europos žalieji žemės ūkio srityje svarbiausiu prioritetu yra išsikėlę užtikrinti maisto kokybę. Žemės ūkis yra svarbi sritis kiekvienam europiečiui, net ir tiesiogiai visai nesusijusiam su žemdirbyste ir augalininkyste – juk mes visi be išimties esame maisto vartotojai.

Europos žalieji iš esmės remia smulkų ūkininkavimą, ribojant išmokas stambiems ūkiams ir suteikiant didesnę paramą ekologiniu ūkininkavimu užsiimantiems ūkininkams. Iš dalies žaliųjų pasiūlymai buvo įtraukti į CAP (Common Agriculture Policy) – Bendrosios žemės ūkio politikos reformos dokumentus, įsigaliosiančius Europos Sąjungoje (ES) nuo 2014 metų.

Europos žalieji taip pat siekia visiško žemės ūkio produktų žymėjimo (angl. labelling). Tai yra –  Europos maisto vartotojams turėtų būti pateikta tiksli informacija, kur, kada ir kokiu būdu yra išauginta žemės ūkio produkcija.

Siekiama kiek galima sutrumpinti kelią nuo ūkininko iki Jūsų stalo. Skatinama vietinė daržininkystė, vietinių produktų vartojimas, tiesioginis žemės ūkio produktų pardavimas vartotojams, išvengiant pardavimo per didžiuosius prekybos centrus, tarpininkus.

Pasisakoma prieš GMO, pesticidų naudojimą, monokultūrų auginimą, masinį tręšimą mineralinėmis trąšomis, masinį importuojamos sojos naudojimą (ypač užaugintos neekologiniu būdu, žemėje, atlaisvintoje žemės ūkiui iškertant tropinius miškus).

Gyvulininkystės sektoriuje pasisakoma už auginamų gyvulių gerovės užtikrinimą, ribojant jų pervežimą ilgais atstumais, draudžiant gyvulių laikymą blogomis sąlygomis.

Kol JAV nėra užtikrinami tokie patys ekologiniai standartai maisto produktams, kokie yra ES, pasisakoma prieš laisvos prekybos tarp JAV ir ES sutarties pasirašymą.

Plačiau skaitykite: http://www.greens2014.eu/en/food-environment/agriculture.html