You are currently viewing Europos Komisijai įteikta daugiau nei milijonas Europos piliečių parašų dėl ES laisvosios prekybos sutarties tarp JAV ir Kanados

Europos Komisijai įteikta daugiau nei milijonas Europos piliečių parašų dėl ES laisvosios prekybos sutarties tarp JAV ir Kanados

Daugiau nei milijonas žmonių iš visos Europos per kelis mėnesius surinkę parašus pateikė Europos Komisai Europos piliečių iniciatyvą, kuria oponuojama vis daugiau diskusijų keliančiai laisvosios prekybos ir investicijų sutarčiai tarp Europos Sąjungos ir JAV bei Kanados.

Šį savaitgalį sutarties tarp ES ir JAV derybų eiga ir rezultatai bus pristatyti Stokholme vyksiančioje aukšto lygio konferencijoje, kurioje dalyvaus Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys Linas Balsys.

Pasak L. Balsio, siekis suderinti ES ir JAV įstatymus bei įvairias sritis reglamentuojančias taisykles gali kelti grėsmę aplinkosauginiams, žemdirbystės bei maisto gamybos ir kokybės standartams.

„Daugiau nei milijono Europos piliečių per rekordiškai trumpą laiką surinkti ir Europos Komisijai pristatyti parašai rodo, kad sutartis tarp ES ir JAV, Kanados kelia vis daugiau klausimų, kyla vis daugiau nepasitenkinimo, jog sutarties sąlygų derinimai vyksta už uždarų durų, pasigendama skaidrumo. JAV ir ES maisto, žemės ūkio, aplinkosauginiai standartai ženkliai skiriasi. Jei „laisva prekyba“ bus užtikrinta mažinant standartus, kyla grėsmė, kad Europos Sąjungos per daugelį metų pasiekta pažanga, stiprinant maisto ir aplinkosaugos standartus, nueis perniek“, – sakė L. Balsys.

Pasak L. Balsio, žemesnė kartelė maisto, aplinkosaugos standartams gali ženkliai sumažinti informacijos kiekį vartotojams apie maiste esančius cheminius priedus ir kitas sudedamąsias dalis, padidinti tokių kenksmingų medžiagų, kaip pesticidai, kiekį maiste, genetiškai modifikuotų organizmų vartojimą,  kitų maisto, gyvūnų gerovės standartų sumenkinimą.

„Prieštaringiausias šios sutarties pasiūlymas – suteikti įmonėms teisę dėl įstatymų, kenkiančių prognozuojamam pelnui, pareikšti vyriausybėms ieškinį tarptautiniame teisme. Tokia nuostata korporacijoms suteiktų daugiau galių. Jos galėtų ginčyti bet kokius teisės aktų tobulinimo pasiūlymus, susijusius su aplinkosauga, maistu ir visuomenės sveikata, iš valstybių prisiteisti milžiniškas sumas. Palaikome smulkius, šeimos ekologinių ūkius, kurių Lietuvoje vis daugėja, tačiau dėl šios sutarties kyla pavojus, jog visoje maisto grandinėje dar labiau įsigalės kelios tarptautinės korporacijos, bus atverta galimybė plėsti pigaus, menkaverčio, masinio maisto gamybą, mūsų rinką užplūs daugiau masinės, pramoninės žemės ūkio produkcijos. Tai gali pakirsti mažus, šeimos ūkius, besiverčiančius ekologine, vietine produkcija, ypač investavusius į ekologinių standartų diegimą“, – teigė L. Balsys.

Parlamentaro teigimu, laisvosios prekybos ir investicijų sutartis tarp Europos Sąjungos ir JAV bei Kanados būtų naudinga ES valstybėms, tarp jų ir Lietuvai, jei nebūtų atsisakoma aukštų ES standartų maisto saugai, aplinkosaugai, žemės ūkiui.

„Aukštos kokybės žemės ūkio produkciją gaminančios įmonės iš Lietuvos ir visos ES galėtų lengviau eksportuoti savo prekes, nes nereikėtų ilgai laukti leidimų eksportui. Tai būtų puiki galimybė ūkininkams, kurie ieško naujų produkcijos realizavimo rinkų po Rusijos paskelbto embargo Europos Sąjungos žemės ūkio produkcijai. Tačiau, iš kitos pusės, ES turi saugoti savo kokybės standartus. Europos Komisijoje sveikatos ir maisto saugos komisaru yra paskirtas Lietuvos atstovas. Turime visas galimybes siekti apginti ne tik Lietuvos, bet ir visos ES interesus, tačiau tam reikia politinės valios“, – sakė L. Balsys.