Aplinkosaugininkai: Vyriausybės parama “Hitachi” korporacijai neatitinka Lietuvos interesų

Lietuvos nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų koalicija kartu su dviem politinėmis partijomis – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga ir Lietuvos žaliųjų sąjūdžiu – atviru laišku kreipiasi į Lietuvos ir Japonijos vyriausybes, ragindama atsisakyti planų teikti politinę bei finansinę paramą Visagino atominės elektrinės projektui. 

“Lietuva sukūrė „Hitachi“ gelbėjimo planą. Šios kompanijos padalinys, kuris užsiima reaktorių gamyba, nebeturi užsakymų. Atsisako ir Japonija, ir Europa. Branduolinė energetika, kurios ateitis labai abejotina, Lietuvai yra nereikalinga, o energetiniai projektai turėtų būti pirmiausiai kreipiami į atsinaujinančių šaltinių energetikos plėtrą ir į jungčių su Lenkija bei Švedija statyba, kas turėjo būti padaryta jau seniai,“ – teigia Žaliųjų sąjūdžio pirmininkas Juozas Dautartas.

Laiške pabrėžiama, kad be aptarimo su visuomene pasirašydama susitarimus su japonais, Vyriausybė įsipareigoja iš mokesčių mokėtojų pinigų remti itin pavojingas ir pasaulyje nebekonkurencingas technologijas, kurios užsienio verslininkams atneš pelną, o Lietuvai – mirtiną riziką ir nuostolius, susijusius su AE statyba, vėliau – uždarymu ir atominių atliekų laidojimu. Šias problemas vyriausybė neatsakingai užkrauna ateities kartoms.

„Pasisakome prieš bet kokį šio projekto rėmimą tiesioginių ar paslėptų subsidijų būdu iš Lietuvos, Japonijos ir JAV vyriausybių, nes tai akivaizdžiai prieštarautų laisvosios rinkos ekonomikos ir sąžiningos konkurencijos principams liberalizuotame ES energetikos sektoriuje. Tokio pobūdžio dotacijos iškreipia investicijas į energetikos sektorių, visų pirma į atsinaujinančius energijos šaltinius ir energijos efektyvumo didinimą,“ – teigiama kreipimesi.

Kreipimąsi savo parašais parėmė ir keturios japonų aplinkosauginės organizacijos. Didžioji dauguma japonų kategoriškai prieštarauja tolimesnei atominės energetikos plėtrai šalyje, todėl atominės pramonės lobistai žvalgosi verslo galimybių užsienyje.

Penktadienio rytą žiniasklaida pranešė, kad Vilniuje, prisidengiant prieškalėdiniu šurmuliu, pasirašytas preliminarus susitarimas dėl esminių Visagino AE Koncesijos sutarties sąlygų. Susitarimą Vyriausybės rūmuose pasirašė energetikos viceministras, Koncesijos konkurso komisijos pirmininkas Žygimantas Vaičiūnas ir „Hitachi“ viceprezidentas Masaharu Hanyu. Žalieji mano, kad šių susitarimų laukia toks pat likimas, koks pelnytai ištiko LEO LT bendrovę.

Visas Kreipimasis dėl Hitachi-LT susitarimu – LT FINAL.doc

Daugiau informacijos:

Gintaras Saldžiūnas

+370 655 05 872

gintaras.saldziunas@lzsp.lt