AEI plėtra Lietuvoje: kurioje kelio pusėje stovime?

  • Post category:Naujienos

2013 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko Europos atsinaujinančių išteklių energijos forumo (EUFORES) kartu su LR Seimo Aplinkos apsaugos ir Ekonomikos komitetais organizuotas seminaras „Kokių galimybių Lietuvai atveria atsinaujinantieji energijos ištekliai?“.

Šiam seminarui pirmininkavo EUFORES generalinis sekretorius Jan Geiss ir LR Seimo narys Linas Balsys, sveikinimo kalbą sakė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, vienas iš seminaro rengėjų Algimantas Salamakinas. Pranešimus pristatė LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas, taip pat vienas iš seminaro rengėjų Remigijus Žemaitaitis, LR Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja Viktorija Sankauskaitė, Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių konfederacijos (LAIEK) prezidentas Martynas Nagevičius, Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos vadovas Jurgis Vilemas. Pristatymus parengė ir į Lietuvą atvykusi Europos atsinaujinančios energijos tarybos politinė patarėja Lucie Tesniere bei Energetikos ekonomikos grupės (EEG) vyresnysis mokslo darbuotojas Christian Panzer. Seminare dalyvavo LR Seimo nariai, taip pat Lietuvos valstybės institucijų ir energetikos srityje dirbančių asociacijų atstovai.

Renginio metu buvo nagrinėjamos Lietuvos galimybės išplėtoti atsinaujinančią energetiką bei pasiekti ES numatytus ir Lietuvoje užsibrėžtus tikslus energetikos srityje. Pranešėjai savo pristatymų metu pabrėžė, jog vienas pagrindinių uždavinių energetikos srityje yra laikantis darnumo principų mažinti Lietuvos energetinę priklausomybę bei energiją gaminti kaip įmanoma žemesne kaina. Savo pranešimo metu R. Žemaitaitis akcentavo, kad tai būtų galima pasiekti skatinant konkurenciją. J. Vilemo pranešime pabrėžta, kad tai gali būti užtikrinta turint daug ryšių su kitomis valstybėmis – išaugusi konkurencija mažintų kainas ir leistų Lietuvai turėti pasirinkimo laisvę.

Tiek V. Sankauskaitė, tiek M. Nagevičius savo pranešimuose pabrėžė, kad didžiausią potencialą Lietuvoje turi kietasis biokuras – Lietuvoje gausu biomasės išteklių, ją naudojant biokogeneracinėse jėgainėse galima gaminti ne tik elektrą, bet ir šilumą, o parama šiam žingsniui numatyta iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų. Pažymėta, jog plėtojant biomasę ir investuojant į vietinę, Lietuvos rinką taip pat sukuriama didžiulė išorinė nauda – kuriamos darbo vietos, dalis išlaidų grįžta į valstybės biudžetą, mažėja išoriniai kaštai, gerėja importo/eksporto balansas, vystomi projektai bei technologijos, kurie ateityje leis dar efektyviau išnaudoti turimus išteklius bei apsirūpinti energijos gamyba.

Po seminaro vykusios diskusijos pabaigoje renginio dalyviai pritarė, jog, nors šiuo metu atsinaujinanti energija Lietuvoje yra plėtojama santykinai lėtai, Lietuva turi visas galimybes skatindama atsinaujinančių išteklių panaudojimą ne tik pasiekti ES ir Lietuvos mastu užsibrėžtus tikslus, bet vietinių išteklių pagalba patenkinti ir bazinį Lietuvos energijos poreikį.

Pranešimai:

Nagevicius energetine nepriklausomybe – DARNIAI

Vilemas 013.04.22.Naujos galimybes su NEJ ir SGD

Lucie Tesniere Keep on Track- Lithuanian Parliamentary Workshop- April 2013- LT

Christian Panzer_RES in LT_22042013