2012 m. gegužės 1 d. vyks neeilinis LŽSP narių suvažiavimas

  • Post category:Naujienos

Šiandien, 2012 m. kovo 31 d. vykusiame Tarybos posėdyje nutarta 2012 m. gegužės 1 d. sušaukti partijos narių neeilinį Suvažiavimą.

Politinės partijos Lietuvos žaliųjų sąjūdis neeilinio suvažiavimo darbotvarkės projektas:

  1. Politinės partijos Lietuvos žaliųjų sąjūdis įstatų keitimas.
  2. Politinės partijos Lietuvos žaliųjų sąjūdis pavadinimo keitimas.
  3. Politinės partijos Lietuvos žaliųjų sąjūdis pirmininko, pirmojo pavaduotojo,  pavaduotojų, valdybos ir tarybos atšaukimas ir rinkimai.
  4. Naujų valdymo organų rinkimai.
  5. Kiti klausimai.