Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai: BALSUOK PRIEŠ VAE.

 Laiškas rinkėjui

Gerbiamas rinkėjau! Prie šio laiško prisegame žurnalą „Energijos erdvė“ Nr. 3 (elektroninė versija), kuriame energetikai ir sąžinę nepraradę politikai prieštarauja valdžios propaguojamam Visagino Atominės Elektrinės (VAE) projektui.

Artėjant rinkimams ir referendumui, visuomenė turi teisę susipažinti ir su alternatyva, kuri yra priešinga valdžios, nuomonei. Todėl šį laišką ir prie jo prisegtą žurnalą turėtų perskaityti kaip galima daugiau žmonių. Siūlome Jums prisidėti prie šios informacijos platinimo, pasitelkiant internetą. Kiekvienas gavęs šį laišką, pasinaudodamas FW procedūra, persiunčia šią informaciją savo pažįstamų ratui. Šie savo ruožtu daro tą patį.

Ir t.t….

Žurnalas supažindins skaitytoją su šiais faktais:

– Politikai mulkina žmones teigdami, kad pasistatę VAE. tapsim nepriklausomais nuo Rusijos energetikos monopolio. Atvirkščiai: įtvirtinsim energetinę priklausomybę nuo Rusijos. Ir labai ilgam. Mulkinimo viršūnę pasiekė apmokėtų propagandistų tvirtinimas: – VAE gausim veltui, nes išlaidas padengs investitorius. Melas!

– Ką reiškia sutartis BRELL ir kodėl valdžia slepia ją nuo visuomenės?

– Kodėl Lietuva, neturėdama elektros energijos bei generuojančių galių stygiaus, taip skuba su VAE? Kodėl priimami neišmąstyti sprendimai?

– Egzistuoja žymiai pigesni, racionalesni, nepriklausomi, greičiau realizuojami apsirūpinimo energija būdai. Pvz.: vidutinės galios kogeneracinės elektrinės, pastatytos šalia miestų bei didesnių gyvenviečių, naudojančios atsinaujinantį biologinį kurą, išspręstų miestų aprūpinimo šiluma bei elektra problemą, o tie žemdirbiai, kurie šiandien dirvonuojančiose žemėse augina smilgas, galėtų auginti agroenergetines žaliavas ir parduoti jas elektros gamybos pramonei.

– SSRS statė „ mums“ IAE tam, kad pririštų mus prie savęs – neatrišamai, prijungdama mus prie Smolensko, Maskvos, Leningrado AE žiedo.

– Kovo 11-oji ir ES reikalavimas uždaryti IAE suardė šiuos Maskvos planus.

– Tuo tarpu, šiandien mes patys, t.y. mūsų valdžia, nusprendė – atstatyti situaciją, buvusią iki uždarant IAE, ir grįžti į Maskvos glėbį. Šį kartą statysime VAE vietoj IAE ne už Maskvos, o už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Statysime tokios pačios galios reaktorių, toje pačioje vietoje ir jungsimės per tas pačias elektros linijas prie to paties Rusijos AE žiedo, valdomo Maskvos dispečerių kaip savo laiku buvo prijungta IAE. Tik šį kartą jungsimės patys, savo noru, ir nusižeminę prašysime Maskvos išskirti būtiną galios rezervą stabilaus ir saugaus VAE darbo užtikrinimui, nes be jo VAE negalės dirbti.

Lietuvi, atsibusk. Būtinai ateik balsuoti. Tik ne už nusibodusius, sąžinę praradusius, korumpuotus ar paklydusius politikus. Dėl savo interesų jie pasiruošę išdavystei – parduoti tai ką jūs taip branginat – laisvę ir nepriklausomybę. Nuo Tavęs priklauso ar bus realizuota ši amžiaus afera, ar ne.

    BALSUOK PRIEŠ VAE.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai:

L. N. Rasimas, S. Malkevičius, A. Sėjūnas

„Energijos erdvė“ Nr. 3