LŽSP Tarybos posėdis – kovo 31 d. 10:30 val. Vilniuje

  • Post category:Naujienos

Šį šeštadienį, 2012-03-31 Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, IV aukšto salėje vyks Žaliųjų sąjūdžio Tarybos posėdis.

10.30 val. Registracijos pradžia;
11.00 val. Tarybos posėdžio pradžia;
11.00-13.00 val. Tarybos posėdžio klausimų svarstymas;
13.00-14.00 val. Pietų pertrauka;
14.00-16.00 val. Tarybos posėdžio klausimų svarstymas;
16.00-16.30 val. Kavos pertraukėlė;
16.30-19.00 val. Tarybos posėdžio klausimų svarstymas;
19.00 val. Tarybos posėdžio pabaiga.

Darbotvarkė:

1. LŽSP neeilinio Suvažiavimo datos paskirimas ir jo darbotvarkės projekto tvirtinimas;

2. LŽSP narių mokesčių rinkimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimas, LŽSP nario mokesčio dydžio tvirtinimas; pavyzdinių LŽSP skyriaus nuostatų pakeitimų
svarstymas

3. LŽSP Valdybos veiklos ataskaitos tvirtinimas;

4. LŽSP pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas, metinės LŽSP finansinės atskaitomybės tvirtinimas (atsižvelgiant į LŽSP Kontrolės komisijos pateiktą LŽSP ūkinės ir finansinės veiklos vertinimą);

5. LŽSP Suvažiavimui teikiamos Tarybos veiklos ataskaitos tvirtinimas, metinės LŽSP Pirmininko veiklos ataskaitos tvirtinimas;

6. Sprendimo dėl LŽSP dalyvavimo Seimo rinkimuose priėmimas;

8. LŽSP kandidatų vienmandatėse rinkimų apygardose ir kandidatų, surašytų iš eilės, sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje tvirtinimas;

9. LŽSP rinkimų štabo sudėties, štabo vadovo tvirtinimas;

10. Sprendimo dėl LŽSP paramos kitų politinių partijų ar asmenų iškeltiems kandidatams į Seimą priėmimas;

11. Sprendimas dėl koalicijų sudarymo Seimo rinkimuose;

12. Šalies politinės situacijos aptarimas;

13. Skyrių atstovavimo Suvažiavime kvotų nustatymas;

14. Referendumo “Žmonės sprendžia – ne valdžia” pristatymas. Pranešėjas Rimantas Šerkšnas  – Iniciatyvinės grupės koordinatorius;

15. Kiti klausimai.

a) Įsatų pakeitimo projekto pristatymas. Pranešėja Virginija Vingrienė.

Daugiau informacijos:
administracija@lzsp.lt
85 2 13 13 53