Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pritarė iniciatyvai skelbti referendumą dėl atominės elektrinės statybų Lietuvoje

 • Post category:Naujienos

Balandžio 25 dieną, „Žmonės sprendžia“ iniciatyvinės grupės atstovai (iniciatyvinės grupės koordinatorius Rimantas Šerkšnas, nariai: Linas Balsys, Martynas Nagevičius ir Gintaras Saldžiūnas) kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetą, prašydami išreikšti paramą iniciatyvai skelbti referendumą atominės elektrinės statyboms Lietuvoje klausimu.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnis aiškiai nurodo, kad svarbiausi Valstybės ir Tautos klausimai turi būti sprendžiami referendumu. Visagino atominė elektrinė, kuriai pastatyti reikalingos lėšos beveik siekia metinį Lietuvos biudžetą, kuri 70 metų lems Lietuvos energetikos sektoriaus vystymąsi ir kurios saugumas iš esmės lems Tautos egzistenciją ir yra vienas iš svarbiausių per visą nepriklausomybės laikotarpį iškilusių Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimų.

Iniciatyvinės grupės kreipimesi nurodyta, kad šiuo metu nėra aiškūs Visagino atominės elektrinės ekonominiai bei saugumo aspektai, todėl sprendimas turi būti priimamas tik gavus atsakymus į visus klausimus ir tik su Tautos pritarimu.

Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetas svarstė iniciatyvinės grupės kreipimąsi ir didžiąja balsų dauguma pritarė referendumo iniciatyvai.

 

Originalus kreipimosi tekstas:

KREIPIMASIS DĖL KOMITETO PARAMOS INICIATYVAI SKELBTI REFERENDUMĄ DĖL ATOMINĖS ELEKTRINĖS STATYBOS LIETUVOJE

2012-04-25

Vilnius

Gerbiami Aplinkos apsaugos komiteto nariai,

2012 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, atsižvelgdama į 23 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, reiškiamą iniciatyvą paskelbti referendumą, kurią jie patvirtino atvykę į Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį, įregistravo piliečių iniciatyvinę grupę konsultaciniam (patariamajam) referendumui paskelbti. Referendumu siūlomo sprendimo tekstas: „Sprendimas statyti branduolinę (atominę) elektrinę Lietuvos Respublikos teritorijoje priimamas tik Tautos referendumu“. Referendumo iniciatyvinė grupė save įvardija pavadinimu „Žmonės sprendžia“

2012 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė nutarimo Dėl referendumo paskelbimo dėl atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje – paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje ir pateikti referendumui šio svarbaus Valstybei ir Tautos gyvenimui klausimo sprendimo tekstą: „Pritariu naujos atominės elektrinės statybai Lietuvos Respublikoje“ projektui po pateikimo ir pradėjo šio nutarimo projekto svarstymo procedūrą .

2012 m. balandžio 11 d. . Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, atsižvelgdama į 19 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, reiškiamą iniciatyvą paskelbti referendumą, kurią jie patvirtino atvykę į Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį, įregistravo piliečių iniciatyvinę grupę privalomam referendumui paskelbti. Referendumu siūloma priimti Lietuvos Respublikos draudimo projektuoti, statyti ir eksploatuoti branduolines (atomines) elektrines Lietuvos Respublikos teritorijoje įstatymą .

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnis aiškiai ir nedviprasmiškai teigia, kad svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.

Sunku būtų įrodyti, kad Atominės elektrinės Lietuvoje statyba, kuriai pastatyti reikalingos lėšos beveik siekia metinį Lietuvos biudžetą, kuri 70 metų lems Lietuvos energetikos sektoriaus vystymąsi ir kurios saugumas iš esmės lems Tautos egzistenciją – nėra vienas iš svarbiausių per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį iškilusių svarbiausių Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimų.

Atominės elektrinės projekte kol kas neatsakyta į eilę klausimų:

 • apie elektros energijos, kurią numato gaminti elektrinė, savikainą su visais kaštais ir numatomą šio projekto pelną ar nuostolį,
 • apie šio projekto ekonominį palyginimą su perspektyva pereiti prie greitai tobulėjančių atsinaujinančius išteklius naudojančių technologijų
 • apie šios elektrinės įtaką Lietuvos energetikos saugumui kitų strateginių energetikos projektų (elektros tiltų ir suskystintų dujų terminalo bei atsinaujinančios energetikos plėtros) lygiagretaus įgyvendinimo kontekste,
 • apie projekto partnerių indėlį į projektą,
 • apie nuosavo kapitalo, reikalingo investicijoms į elektrinę, finansavimo šaltinius,
 • apie paskolų šiam projektui įgyvendinti sąlygas,
 • apie planuojamą sukaupti fondą elektrinės uždarymui ir radioaktyvių atliekų laidojimui,
 • apie šios elektrinės statybos įtaką kitų greta Lietuvos statomų potencialiai pavojingų atominių elektrinių perspektyvai,
 • apie šios elektrinės įtaką galimybėms sinchronizuoti Lietuvos elektros energetikos sistemą su Vakarų Europos UCTE sistema,
 • apie elektrinės operatoriaus prisiimamos draudiminės atsakomybės lygį avarijos elektrinėje atveju,
 • apie įtaką strateginei perspektyvai ateityje pereiti prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, nukreipiant didelę dalį finansinių ir žmogiškųjų išteklių atominės elektrinės projekto įgyvendinimui bei užtikrinant ženklios elektros poreikio dalies patenkinimą elektra iš atominės elektrinės.

Todėl kreipiamės į Aplinkos apsaugos komitetą, prašydami komitetą išreikšti paramą iniciatyvai skelbti referendumą atominės elektrinės statybos Lietuvoje klausimu ir tikėdami, kad sprendimas statyti atominę elektrinę Lietuvoje bus priimtas tik gerai išdiskutavus visus aukščiau pateiktus klausimus ir gavus Tautos pritarimą šiam itin svarbiam Valstybės bei Tautos gyvenimui ateityje projektui

Iniciatyvinės grupės „Žmonės sprendžia“ vardu:

Referendumo Iniciatyvinės grupės koordinatorius

Rimantas Šerkšnas