275 kaimo bendruomenės prašo valdžios atstovų sustabdyti skalūninių dujų žvalgybą

Žemaitijos gyventojai, pasipiktinę politikų pasyvumu, nenoru paisyti mokslininkų, nepriklausomų specialistų, ES politikų perspėjimų dėl planuojamų išgauti skalūninių dujų keliamos grėsmės aplinkai ir žmonių sveikatai šiandien surengtoje spaudos konferencijoje pateikė atvirą kreipimąsi Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimui bei Vyriausybei.

Kreipimesi 275 Žemaitijos kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir dar 9000 pasirašiusių žmonių reikalauja valdžios atstovų atsisakyti planų vykdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą.

„Skalūnų dujų gavybos praktika kitose šalyse, mokslininkų tyrimai, tų tyrimų išvados patikimai ir neabejotinai rodo, kad skalūnų dujų gavyba veda į neišvengiamą ekologinę katastrofą – geriamo vandens užterštumą. Jūs neturite jokios teisės su mumis taip elgtis“, – piktinosi bendruomenių atstovai.

Kartu su Žemaitijos gyventojų atstovais spaudos konferencijoje dalyvavęs Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys taip pat palaikė gyventojų kreipimąsi. „Vietinė bendruomenė turi teisę ginti savo žemę. Žmonių pareikšta valia neturėtų būti ignoruojama. Šiandien iš gyventojų girdime, kad „Chevron“ atstovai ne tik su jais nediskutuoja, neatsako į jiems rūpimus klausimus, bet ir imasi bendruomenių gąsdinimo“, – sakė Linas Balsys. Jo manymu, Vyriausybė, atsižvelgdama į skalūninių dujų žvalgybos ir išgavimo grėsmes aplinkai bei Žemaitijos gyventojų priešinimąsi, turėtų vadovautis Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 2013 m. vasario 6 d. sprendime dėl skalūninių dujų nurodytomis rekomendacijomis.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys priminė, kad Aplinkos ministerija, įvertinusi susidariusią situaciją dėl skalūninių išteklių naudojimo ir tarp vietos gyventojų kylančių diskusijų, pateikė kelis galimus šios problemos sprendimo būdus.  Vienas jų – konkurso nutraukimas. Vyriausybė galėtų nutraukti skalūninių dujų žvalgybos ir išgavimo konkursą tokiu atveju, jei Seimas uždraustų hidraulinio ardymo metodo Lietuvoje naudojimą ar pasiūlytų sustabdyti sutarties pasirašymą.