S. Pikšrys: apie žalią energetiką

  • Post category:Naujienos

Kas iš tikrųjų kelia energijos kainą? Ir kodėl meluoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija?

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija lapkričio 25 d. posėdyje priėmė sprendimą paskelbti AB „LESTO“ visuomenines elektros energijos kainas, tarifus ir jų taikymo tvarką Elektros energijos kainos gyventojams nuo 2012 m. vidutiniškai didės apie 1,4 ct/kWh , įskaitant PVM, arba apie 3 proc. (namų ūkiui, vidutiniškai per mėnesį sunaudojančiam apie 144 kWh, išlaidos už elektros energiją kitais metais padidės apie 2 Lt, įskaitant PVM, per mėnesį). Komisija nurodo, jog viena iš elektros energijos kainos didėjimo buitiniams vartotojams priežasčių yra remiamos ir kvotinės (tame tarpe ir pagamintos iš atsinaujinančių išteklių) elektros energijos rėmimas.

Pinigai skiriami rusiškas dujas naudojančioms elektrinėms

Bet realybė yra visai kitokia – daugiau kaip pusė VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) fondo lėšų yra skiriama gamtines dujas deginančioms elektrinėms.

Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija siekia atkrepti dėmesį, jog iš bendros 3,23 TWh remiamos bei kvotinės elektros energijos dalies net 2,48 TWh (76 proc.) bus pagaminta ne iš atsinaujinančių išteklių. Beveik pusė (47 proc.) remiamos elektros energijos 2012 m. bus pagaminta AB „Lietuvos elektrinė“, naudojančioje iš Rusijos importuotas dujas. Palyginimui verta paminėti, jog šiuo metu už AB “Lietuvos elektrinei” už pagamintą elektros energiją mokama 30,75 ct/kWh (2012 metais bus mokama 37,27 ct/kWh), tuo tarpu už vėjo elektrinėse pagamintą elektros energiją – 30 ct/kWh. Elektros energijos, atitinkančios viešuosius interesus, kainos gamtines dujas deginančiose termofikacinėse elektrinėse svyruoja nuo 27,41 ct/kWh iki 42,84 ct/kWh (http://www.regula.lt/lt/elektra/tarifai/viap_kainos.php).

Sąmoningai menkinamas atsinaujinančių energijos išteklių įvaizdis

Siekiame pabrėžti faktą, jog atgyvenusios, didele oro tarša pasižyminčios ir technologiškai pasenusios, rusiškas dujas naudojančios, elektrinės šiuo metu gauna beveik keturis kartus didesnę valstybės paramą, nei milžiniškas investicijas į mūsų šalį pritraukiančios ir darbo vietas kuriančios žaliosios technologijos, didinančios šalies energetinę nepriklausomybę.

Atitinkamai, didesnė buitinių vartotojų už elektros energijos kWh mokamos kainos dalis yra skiriama šių atgyvenusių taršą generuojančių ir nuo užsienio žaliavų priklausančių technologijų rėmimui. Paprastais žodžiais tariant, už tokiose elektrinėse pagamintą energiją vartotojas moka daugiau, nei už kai kurių atsinaujinančių išteklių, tokių, kaip vėjo, hidro, biomasės, biodujų energiją!

Nepaisant to, praeitą savaitę žinių tarnybos išplatino iš valstybinių institucijų gautą informaciją kad buitiniams vartotojams kaina kils dėl gamtinių dujų brangimo ir dėl didelės atsinaujinančios energetikos naštos vartotojams. Manome kad tuo siekiama diskredituoti atsinaujinančių energijos išteklių įvaizdį ir sumažinti jų patrauklumą visuomenėje. Lietuvos gyventojams kryptingai skleidžiama dezinformacija apie šios rūšies išteklių įtaką elektros kainos didėjimui.

Matydami tokią situaciją, kuomet valstybės institucijos paprasčiausiai stengiasi užslopinti bet kokias socialiai, ekonomiškai bei aplikosaugos požiūriu mūsų šaliai naudingas inciatyvas energetikos sektoriuje, kviečiame sąmoningus Lietuvos piliečius nebūti abejingais skleidžiamai dezinformacijai, prisidėti prie mitų apie žaliąją energetiką visuomenėje išsklaidymo bei šiame straipsnyje pateiktos informacijos išplatinimo.

Šaltinis: Balsas.lt