Linas Balsys : VRK pirmininkui nederėtų pigiai politikuoti

  • Post category:Naujienos

Praėjusių metų spalį įvykusio patariamojo referendumo metu 64,85 proc. jame dalyvavusių rinkėjų į teiginį „Pritariu naujos atominės elektrinės statybai Lietuvos Respublikoje“ atsakė neigiamai, tačiau iki šiol balsavimo rezultatus bandoma sumenkinti ar net skelbti, jog žmonių pareikšta valia neturi juridinės galios.

Tautos valią atvirai ignoruojančių politikų gretas papildė ir aukšto rango valdininkas – Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, žiniasklaidoje išsakęs mintis, esą dėl nesibaigiančių diskusijų, reikia ar nereikia Lietuvai atominės elektrinės, kalta netiksli klausimo formuluotė. Jo nuomone, rinkėjams klausimas turėjo būti suformuluotas: „Ar nepritariame statyboms?“.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys griežtai pasmerkė  bandymus interpretuoti ir bandyti savo siaurų partinių ir branduolinio verslo interesų naudai pakreipti referendumo rezultatus. „Man nepriimtinas toks politikų ir valstybės pareigūnų cinizmas. Praėjusios kadencijos Seimas pritarė atominės elektrinės statybai, tačiau,  kaip reikalauja Lietuvos Konstitucija ir tarptautinė praktika, galutinį sprendimą paliko pačiai Tautai. Todėl ir klausimas buvo suformuluotas visiškai logiškai. Žaisdami referendumo klausimo formuluotėmis, neatsakingai politikuojantys pareigūnai ne tik žemina Lietuvos žmonių pareikštą valią nestatyti naujos atominės elektrinės, bet ir kompromituoja valstybės tarnybos vardą“, – sakė Seimo narys.

Vilniaus Universiteto profesorius, habilituotas teisės daktaras Vytautas Nekrošius teigia, jog negali būti kitokių juridinių referendumo interpretacijų. „Kadangi po referendumui keliamu klausimu piliečiui visada yra sudaroma galimybė užbraukti vieną iš dviejų langelių („taip“ arba „ne“), tai savaime suprantama, kad tuo pačiu yra suponuojami ir du galimi sprendimai – teigiamas arba neigiamas. Referendumo įstatymo 8 str. 2 d. sakoma, kad tuo atveju, kai konsultaciniame referendume dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių ir konkretaus sprendimo priėmimui pritarė ne mažiau kaip pusė jame dalyvavusių piliečių, sprendimas yra laikomas priimtu. Spalio 14 d. referendume buvo priimtas neigiamas sprendimas atominės elektrinės statybos atžvilgiu, kadangi už tai, kad ji nebūtų statoma pasisakė daugiau nei pusė referendume dalyvavusių piliečių. Kitoks Referendumo 8 str. nuostatų aiškinimas reikštų akivaizdų tautos valios ignoravimą, neatitiktų įstatymo prasmės“, – teigia prof. V. Nekrošius.

Pasak Seimo nario L. Balsio, politikai turi ne bandyti išsisukinėti nuo savo prievolės, ignoruodami piliečių balsus, o svarstyti ir įgyvendinti patariamajame referendume priimtą tautos sprendimą: paskelbti negaliojančiais visus įstatymus, susijusius su Visagino atominės elektrinės statyba, o Vyriausybė – kuo skubiau parengti ir paskelbti visuomenei realų Lietuvos energetinį savarankiškumą garantuojančią energetikos strategiją be atominės elektrinės.