Linas Balsys: „Valdžia turėtų palaikyti ne verslo, o savo piliečių interesus“

Seime parengtas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pataisų projektas, kuriuo bandoma iš savivaldybių tarybų atimti galimybę priimti motyvuotą neigiamą sprendimą dėl ūkinės veiklos iki jos poveikio aplinkai vertinimo programos patvirtinimo. Lietuvos žaliųjų partija tokį siūlymą laiko bandymu pažaboti šalyje egzistuojančius demokratinius mechanizmus.

Prieš pradedant bet kokią ūkinę veiklą (skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą, gyvulininkystės komplekso steigimą, gamyklos, trąšų sandėlio statybą ir pan.), kuri gali turėti akivaizdų poveikį aplinkai ir gyventojų sveikatai, turi būti atliekamas poveikio aplinkai įvertinimas. Parengtą poveikio aplinkai programą turi patvirtinti savivaldybės, kurioje planuojama ši veikla, taryba.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys šio įstatymo, kurios įregistruotos Seime,  įžvelgia bandymą sudaryti sąlygas JAV kompanijos „Chevron“ nekontroliuojamai ir ignoruojant bendruomenių nuomonę vykdyti skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą.  „Šiandien savivaldybių taryba ir vietos bendruomenė gali sustabdyti aplinkai kenksmingą skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą, naudojant pavojingą aplinkai hidraulinio ardymo technologiją. Tačiau, vos apie tai buvo prabilta, atsirado ši įstatymo pataisa, atimanti iš vietos valdžios bent menkiausią galimybę pasipriešinti ketinamai vykdyti aplinkai ir žmonių sveikatai pavojingai veiklai“, – sakė Linas Balsys.

Lietuvos žaliųjų partijos lyderio teigimu, demokratinėje visuomenėje gyventojai ir organizacijos privalo turėti galimybę dalyvauti visose poveikio aplinkai procedūrose bei uždrausti jų teritorijoje kenksmingą veiklą. „Nuo kada savivaldybių savarankiškumas ir visuomeninis interesas yra blogai? Nemanau, kad investicijos į ūkinę veiklą, kuri turi neigiamą poveikį aplinkai, sukelia oro, vandens taršą, Lietuvai yra reikalingos. Valdžia turėtų palaikyti ne verslo, o savo piliečių interesus“, – sakė Seimo narys Linas Balsys.