You are currently viewing Linas Balsys. „Metoo“ kitoniškai? Balsavimą reikalauju PAKARTOTI!

Linas Balsys. „Metoo“ kitoniškai? Balsavimą reikalauju PAKARTOTI!

Pritariu prof. V. Sinkevičiui, kad viešinti slapto balsavimo dėl apkaltos Mindaugui Basčiui rezultatus yra pavojinga tendencija, o vertimas tai daryti yra tikrai rimtas konstitucinių procedūrų pažeidimas. Todėl nefotografavau savo biuletenio ir neskubėjau paknopstom į „Feisbuką“. 


Tiems mano rinkėjams, kuriems įdomu, ir kurie jau anksčiau klausė mano nuomonės, sakiau ir galiu pakartoti, kad man nepriimtina, kai Seimo narys slaptai vedžioja Rusijos valstybinio verslo „Rosatom“ veikėjus po Seimo koridorius ir rengia kažkokius slaptus susitikimus. Todėl gerai, kad mūsų žvalgyba veikia ir tokių atvejų nepraleidžia nemačiomis. Jei tuometiniams Seimo ar Vyriausybės vadovams būtų prireikę susitikti su „Rosatom“ atstovais, pvz., dėl uždaromos Ignalinos AE reikalų, jie tai galėjo padaryti oficialiai ir viešai, be M. Basčio pagalbos, nes paslapčių tokiuose svarbiuose reikaluose negali būti.

M. Bastys galėjo atsistatydinti ir ginti savo garbę teismuose, kaip privatus asmuo. Bet jis pasirinko eiti pilnos apkaltos keliu, tarytum būtų žinojęs, kaip viskas baigsis, tarytum kažkas būtų pažadėjęs paramą ir užtarimą. Tai padaryti galėjo tik tie, kurių rankose didelės frakcijos ir balsavimo mašinos vairas. Mašinos vairininkas, lyg numatydamas, kad atsakomybė gali kristi jam, pirmas pradeda „metoo“ žaidimą – Seimo posėdyje paskelbia, kad jis bus už apkaltą, bet jo frakcija balsuos laisvai. Kad šešėlis toliau nekristų ir ant visos frakcijos, staiga „paaiškėja“, kad laisvai balsavę valstiečiai kažkodėl ima ir visi (net premjeras S. Skvernelis) nufotografuoja savo biuletenius ir sako „metoo“, mes nekalti!

Kažkodėl niekas nepasidomi, kodėl neįprastai daug – net 11 – sugadintų biuletenių, kai paprastai būna vienas ar du. 11 – kaip tik tiek, kad užtektų sužlugdyti balsavimą, bet dar ne tiek, kad keltų didelį įtarimą. Ar galėjo būti, kad kažkas iš „fotografų“ nufotografavo savo lapelį, o paskui supeckiojo, kad negaliotų? Kas galėtų paneigti… Iš šios „fotografų“ istorijos akivaizdu, kad Konstitucijoje numatytas balsavimo slaptumas buvo pažeistas, todėl, mano manymu, reikėtų balsavimą pakartoti. O kad nekiltų noras ar reikalas atsiskaityti vadovybei, kaip kas balsavo, mobilius telefonus, visus, kiek kas turi, savanoriškai prie balsavimo kabinų išsiimti iš kišenių ir rankinių, parodyti, kad jos tuščios ir ramia sąžine, oriai ir laisvai pareikšti savo nuomonę. Jei ir tuomet rezultatai bus tokie patys – tebūnie. Bent žinosime, kur esame taip Lietuvoje ir neįvykusios desovietizacijos kelyje.

Linas Balsys yra Lietuvos žaliųjų partijos Seimo narys.

Leave a Reply