Partijos “Lietuvos žaliųjų sąjūdis” antiatominis “flashmobas”

  • Post category:Naujienos

Vilnius, 2011-04-26

Šiandien Vilniuje įvyko Černobylio katastrofos 25-ųjų metinių minėjimas, eitynės, demonstracija – visa buvo nukreipta ir prieš atominių elektrinių statybas Lietuvoje, Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Renginį organizavo Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos aktyvas kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis.  Renginys vyko Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų.  Susirinko kelių šimtų žmonių būrys, gausiai pasiruošęs plakatų, simbolizuojančių antipatiją Atominei energetikai, nepritarimą trijų naujų atominių elektrinių šiame regione statyboms,  Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos simbolika ir vėliavomis.  Problemos svarbą, kurios našta užgultų ateities kartas, simbolizavo trys geltonos statinės, imituojančios panaudoto branduolinio kuro talpas. Gaudė japoniškas būgnas, minią puošė geltoni r balti balionai su kraujuotu atominės energetikos ženklu, nuolat jaunuomenė švilpė švilpukais. Jausmas buvo neapsakomas, renginys seniai regėtas Vilniuje. Į renginį atvyko ir būrelis Seimo narių.

Mitingas, kurį vedė Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos pirmininko pavaduotojas Saulius Lapienis, prasidėjo tylos minute skirta Černobylio ir Fukušimos aukoms atminti. Mitinge pasisakė žaliasis aktyvistas, Kauno “Atgajos” klubo atstovas Linas Vainius, kalbėjo visuomenės veikėjas – antiatomininkas Darius Pocevičius,  Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos pirmininkas Juozas Dautartas. Mitinge prie Seimo buvo perskaitytas Kreipimasis dėl branduolinio saugumo ir Lietuvos energetikos ateities , kurį perskaitė Kauno “Atgajos” lyderis, Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos pirmininko pavaduotojas Saulius Pikšrys.

Toliau kolona taikiai, bet riukšmingai skanduodama “Atomui-ne” susirikiavo eisenai Gedimino prospektu iki Kudirkos aikštės. Eitynių rimtį ir tvarką sklandžiai užtikrino Vilniaus miesto policija. Kelių šimtų įvairiaspalviai apsirengusi amtiatominė demonstracija pajudėjo Vyriausybės link.

Kudirkos aikštėje vyko renginio tęsinys: iki demonstracija atvyko iki Kudirkos aikštės, koncertavo jaunieji Artūras Dubaka ir Dominyka Adomaitytė.

Vėlgi buvo pagerbtos Černobylio ir Fukušimos tragedijų aukos. Vėliau, mitinguotojams atvykus į aikštę koncertavo grupė “Aveniu akustik”. Retkarčiais koncertą nutraukdavo renginio organizatorių pasisakymai: jaunosios kartos vardu kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės moksleivių tarybos pirmininkė Ieva Sadauskaitė, trumpai renginio dalyviams padėkojo partijos pirmininkas Juozas Dautartas, mitingo vedėjas Saulius Lapienis pakvietė dalyvius aikštėje “pastatyti” gyvą antiatominį ženklą, jaunimo tarpe paplitusį flashmob’o pavadinimu.

Pasibaigus renginiui buvo padėkota jo dalyviams ir organizatoriams, miesto policijai, o rengėjai sutvarkę aikštę ir surinkę šiukšles pažadėjo šiuo ar panašiais renginias neapsiriboti. Atominės elektrinės neturi ateities.

Renginio išlaidas padengė Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos nariai

Surašė Saulius Lapienis

Pastaba: nežiūrint gausios spaudos atstovų armijos,  nei viena vakarop nušviedama įvykius nepaminėjo, kad renginio organizatorių tarpe buvo ir naujausia partija Lietuvoje – Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija.

Eitynių nuotraukos