Lietuvos žaliųjų partija aktyvina veiklą, stiprina padalinius visoje Lietuvoje

  • Post category:Naujienos

Į Lietuvos žaliųjų partiją kreipusis Lazdijuose susiformavusiai aktyvių, atsinaujinančią energetiką palaikančių žmonių grupei, 2013 m. sausio 21 d. vykusio LŽP valdybos posėdžio metu suplanuota kelionė į Lazdijus – susitikimo metu bus aptartas LŽP Lazdijų skyriaus augimas bei kiti su LŽP veikla bei Lazdijų bendruomene susiję klausimai.

Taip pat, siekiant į LŽP veiklą kuo labiau įtraukti tolimesniuose rajonuose išsidėsčiusius skyrius, nuspręsta artimiausią Tarybos posėdį organizuoti Josvainių seniūnijoje esančiame Kunionių kaime – centrinėje Lietuvos dalyje vyksiančiame posėdyje turės galimybę dalyvauti geografiškai labiau nutolę skyrių pirmininkai, kurie neturi galimybės kiekvieną kartą atvykti į Vilnių.

Valdybos posėdyje pasidžiaugta, jog, Partijai atsinaujinus, nuolat auga jos narių gretos, atnaujina veiklą komitetai. Aktyvią veiklą iš naujo pradedančiam Energetikos komitetui valdybos paskirtas vienas svarbiausių ateinančių kelių mėnesių uždavinių – paruošti energetikos strategijos gaires ir pristatyti jas LR Vyriausybei.

Posėdžio metu Partijos pirmininkas, Seimo narys L. Balsys valdybos nariams taip pat pateikė Kazokiškių bendruomenės prašymą padėti išspręsti jau ne vienerius metus beistęsiantį Kazokiškių sąvartyno ir aplinkinių gyventojų konfliktą. Atsižvelgusi į visus faktus, LŽP valdyba nusprendė š.m. vasario 4 d. susitikti su Kazokiškių bendruomene bei Vilniaus Atliekų tvarkymo centro (VATC) atstovais ir aptarti galimus šios problemos sprendimo būdus.