LIETUVOS ŽALIŲJŲ IR APLINKOSAUGINIŲ ORGANIZACIJŲ KREIPIMASIS

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei

Gedimino pr. 53, Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui

Gedimino pr. 53, Vilnius

 

LIETUVOS ŽALIŲJŲ IR APLINKOSAUGINIŲ ORGANIZACIJŲ KREIPIMASIS

2012 m. spalio 30 d.

Vilnius

 

2012 m. spalio 16 d. Seimo plenariniame posėdyje skubos tvarka pritarus Miškų įstatymo 4 ir 11 straipsnių papildymo įstatymo (toliau – įstatymo) projektui, įteisinančiam nuostatas, leidžiančias buvusiems miškų savininkams ir jų turto paveldėtojams atkurti buvusias sodybas, Lietuvos žaliųjų ir aplinkosauginės organizacijos, baimindamosi galimo miško urbanizacijos proveržio ypač vandens telkinių zonose, reiškia susirūpinimą šiuo klausimu. Skubotai ir tinkamai neapgalvojus parengtos įstatymo pataisos, iš esmės skirtos tik labai siauram visuomenės ratui, sudarys sąlygas nestabdomam miškų niokojimui ir galutinai apribos galimybę visuomenei prieiti prie gamtos erdvių.

Įstatymo projekte aiškiai neįvardijama, kokiu būdu bus įrodyti sodybų miške buvimo faktai, nenumatyti jų atkūrimo, komunikacijų tiesimo, atliekų šalinimo reikalavimai. Nerimą kelia, kad miškai pavirs triukšmingų kaimo turizmo sodybų kompleksais, pradėjus tiesti komunikacijas bei kelius, bus iškirsti nemaži miškų plotai, o nesutvarkius komunalinių atliekų išvežimo, miškai pasipildys naujais nelegaliais sąvartynais.

Buvusių sodybų atstatymas be reikiamų teisinių saugiklių sukuria rimtas prielaidas piktnaudžiavimui, ko pasėkoje bus pakenkta miškų ekosistemoms ir pažeistas visuomenės interesas. Įtarimus galimu piktnaudžiavimu sustiprina leidimas buvusio savininko vardu atkurtas sodybas parduoti, taip išimtis atkurti sodybas tik buvusiems savininkams padarant beprasmiškomis. Be to, šios įstatymo pataisos įteisintų dar didesnį nelygiateisiškumą tų savininkų atžvilgiu, kurių buvusios sodybos patenka į valstybės valdomų miškų plotus, užstatytus kitais statiniais ar yra strateginių objektų teritorijose, išdalintos ir įteisintos kitiems. Galiausiai, tokių įstatymo nuostatų negalima traktuoti kitaip, kaip galimybe legalizuoti statybas miškuose.

Atkreipiant dėmesį į daugybę Specialiųjų tyrimų tarnybos išsakytų pastabų ir nuogąstavimų, atlikus įstatymo antikorupcinį vertinimą, akivaizdu, jog miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis atvejai turi būti itin reti, proporcingi, atitikti viešąjį interesą, nenumatant jokių naujų išimčių, nei yra šiandien galiojančioje aktualioje Miškų įstatymo redakcijoje.

Manydami, jog šios įstatymo nuostatos neatitinka atsakingo miškų naudojimo principų ir padarys daug žalos aplinkosauginiu, ekonominiu, socialiniu aspektais, vienareikšmiškai pasisakome prieš jų įteisinimą.

Todėl prašome Seimo narių nepritarti teikiamam Miškų įstatymo projektui (XIP – 4203(2)) ir nesudaryti prielaidų miškų bei paežerių urbanizavimui, pažeidžiant didesnės visuomenės dalies interesus.

Kaip alternatyvą, kompensuojant praradimus buvusių sodybų savininkams, siūlome turimas miško valdas, kuriose kažkada buvo sodybos, iškeisti į sklypus laisvoje žemės ūkio paskirties žemėje, leidžiant jiems ten nevaržomai įsikurti.

 

PP „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“

Ekologiškos kultūros gidas „OZONAS“

VšĮ „Kultūros idėjų institutas“

VšĮ „Rūpi“

Informacinis portalas „EKOLOGIJA.LT“

Jaunimo švietimo projektas „EKO KARTA“

Lietuvos gamtos fondas

Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija

Lietuvos Žaliųjų judėjimas

Judėjimas „Už gamtą“

Ekologinis klubas „Žvejonė“

VšĮ „Darnios plėtros institutas“

Pilaitės bendruomenė

Susivienijimas Žali.lt

PP „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga“