You are currently viewing L. Balsys: nurodinėdami žmonėms, kokia šeima yra „gera“ ar „teisinga“, grįžtame į sovietmetį

L. Balsys: nurodinėdami žmonėms, kokia šeima yra „gera“ ar „teisinga“, grįžtame į sovietmetį

Antradienį Seimas atvėrė kelią Konstitucijos pataisoms, kuriose šeimos samprata išimtinai susiejama su santuoka ir tėvyste bei motinyste.

Plenarinio posėdžio metu pasisakydamas prieš šias Konstitucijos pataisas Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys teigė, kad taip ne tik kišamasi į privatų žmonių gyvenimą, primetama, kas yra ar kas nėra šeima, bet ir diskriminuojama daugelis šeimų, kurios po šių pataisų liks už šeimos apibrėžimo ribų.

„Siūlomų pataisų šalininkų formuluotė labai primena sovietmečiu galiojusį apibrėžimą, nors Lietuva jau 12 metų yra Europos Sąjungos narė, pripažįstanti Vakarų demokratijos standartus, kurie gerbia žmogaus teises, nenurodinėja žmonėms, kokia šeima yra „gera“ ar „teisinga“, – sakė L. Balsys.

Pasak Seimo nario, jei Seimas priims šias pataisas sekančiame balsavime, šeimomis pagal Konstituciją nebebus laikomi nesusituokę kartu gyvenantys žmonės, kurie turi ar neturi vaikų, vienišos mamos ir tėvai, auginantys vaikus, įtėviai, globėjai ir jų vaikai, seneliai, auginantys savo anūkus, ir vyresni broliai ir sesės, netekę tėvų ir globojantys savo jaunesniuosius šeimos narius.