You are currently viewing L. Balsys kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimos korupcijos ir žalos gamtai, proteguojant aplinkai pavojingą cheminį ežerų valymą

L. Balsys kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimos korupcijos ir žalos gamtai, proteguojant aplinkai pavojingą cheminį ežerų valymą

ezeras

Pasirodžius duomenims, jog Aplinkos apsaugos agentūra, su Aplinkos ministerijos žinia, planuoja Lietuvos ežerus valyti gamtai pavojingomis cheminėmis technologijomis, Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys kreipėsi į Aplinkos ministeriją ir Generalinę prokuratūrą.  

Įtariama, jog planuojamas naujas ežerų valymo metodas ne tik gali padaryti didelę žalą gamtai, bet ir už cheminio ežerų valymo metodo protegavimo gali slypėti korupciniai ryšiai.

„Cheminis metodas pasaulyje ir Europoje paprastai taikomas išimtinai dirbtiniams, pramoniniams aušinimo baseinams prižiūrėti, bet jokiu būdu ne gyviems gamtiniams ežerams. Žalieji, susipažinę su Aplinkos apsaugos agentūros užsakyta studija, rekomenduojančia Lietuvos ežerus valyti pripilant į juos fosforą surišančių chemikalų, įspėja, kad šis metodas gali padaryti didelę žalą žuvims,  bioįvairovei ir neigiamai atsiliepti žmonių sveikatai. Net patys studijos autoriai teigia, jog, taikant šį metodą, ežere turės būti išnaikintos visos ežere gyvenančios dugną rausiančios žuvys, tokios kaip karpiai, karšiai, lynai, karosai, šamai, unguriai, sazanai, nes kitaip technologija neveiks. Tai skamba nežmoniškai. Be to, neįsivaizduoju, kaip galima būtų išgaudyti visas žuvis penkiasdešimties hektarų ar didesniame ežere. Todėl šiandien sunku prognozuoti, koks bus poveikis  užaugusioms polialiuminio chlorido „dribsnių sluoksnyje“  žuvims ir, neišvengiamai, sveikatai žmonių, kurie  jas gaudo ir valgo“, – teigia L. Balsys.

Pasak parlamentaro, iki šiol baigiantys užpelkėti ežerai pastaruosius dešimt metų, naudojant Europos Sąjungos lėšas, sėkmingai buvo valomi ir gilinami iš jų pašalinant užterštą ir perteklinį dumblą bei perteklinę augmeniją mechaniškai. Per paskutinį dešimtmetį mechaniniu būdu buvo išvalyta apie 100 vandens telkinių.

„Labai įtartinai atrodo Aplinkos apsaugos ministro bei Aplinkos apsaugos  agentūros direktoriaus patvirtintas telkinių tvarkymo aprašas, šalia pasiteisinusio ir efektyvaus būdo vandens telkinius valyti mechaniniu būdu, įteisinantis ir daug abejonių keliantį, aplinkosaugos ekspertų viešai kritikuojamą ir niekada netaikytą vandens telkinių valymą cheminiu būdu. Polialiuminio chloridas, kuriuo ir planuojamas cheminis ežerų apdorojimas, suriša tik vandenyje esantį fosforą, tačiau nepašalina ir nesunaikina nei azoto, nei naftos produktų, nei kitų kenksmingų cheminių medžiagų, dėl kurių blogėja ežerų būklė. Dumblas po cheminio valymo iš ežero taip pat niekur nedingsta. Planuojama, kad 20 specialiai atrinktų ežerų cheminiu būdu bus išvalyti už 20 mln. eurų siekiančią sumą, kurios didžiąją dalį padengs Europos Sąjungos fondai. Už tokią pačią sumą 2007-2013 m. įprastu mechaniniu būdu buvo išvalyta 4 kartus daugiau ežerų nei planuojama šiuo metu tai padaryti cheminiu būdu. Man tai panašiau ne į efektyvesnes ežerų valymo būdų paieškas, o į suinteresuotų asmenų ir įmonių bandymą pasipinigauti“,  – sakė L. Balsys.

Kilus įtarimams dėl galimų korupcinių ryšių, Seimo narys Linas Balsys kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas inicijuoti tyrimą, kad būtų nustatyta, ar šioje istorijoje nėra nusikalstamos veikos požymių.