You are currently viewing Reikalaujame užtikrinti visuomenės įtraukimą į veiksmų planų dėl kovos su klimato kaita rengimą

Reikalaujame užtikrinti visuomenės įtraukimą į veiksmų planų dėl kovos su klimato kaita rengimą

Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu buvo parengtas Tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita veiksmų planas. Planuojama jį patvirtinti netrukus vyksiančiame savivaldybės tarybos posėdyje. Skamba gražiai, bet kas tame plane numatyta – neaišku, nes gyventojų su planuojamais veiksmais niekas nesupažindino.

Gema Umbrasienė#LŽP atstovė Panevėžio taryboje, kreipėsi į administraciją ragindama paaiškinti situaciją, bet administracija tikina, kad derinti tokį dokumentą nėra jokio pagrindo. Įdomu tai, kad net pačioje Ekstremalios klimato kaitos deklaracijoje, kurią patvirtino savivaldybės taryba, yra teigiama, kad savivaldybė pritaria tikslui „šviesti visuomenę ir skatinti bendradarbiavimą“.

Be to, Merų pakte dėl klimato ir energetikos, kuris ir įpareigojo savivaldybę planą parengti, yra juodu ant balto parašyta: „Mes, merai, pripažįstame, kad, norint įgyvendinti mūsų įsipareigojimus, reikia: <…> įtraukti visas atitinkamas mūsų teritorijų suinteresuotąsias šalis“.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė kreipsis į Aplinkos ministeriją, kad ši išaiškintų, ar išties tokių dokumentų savivaldybės gali nederinti su visuomene. Tuo metu Gema Umbrasienė ragina Panevėžio miesto savivaldybę išbraukti klausimą iš darbotvarkės ir paskelbti plano projektą viešai, kad visuomenė galėtų susipažinti, pateikti pastabas ir pasiūlymus.