You are currently viewing Ar Lietuvą pasieks „Žalioji banga“?

Ar Lietuvą pasieks „Žalioji banga“?

Per Europą ritasi Žalioji banga – vis daugiau europiečių būtent žaliesiems patiki formuoti Vyriausybes, atstovauti žmonių ir gamtos interesus savivaldos ar nacionaliniu lygiu. Šiuo metu žaliųjų partijos yra sparčiausiai populiarėjanti politinė jėga Europoje. Susidaro įspūdis, kad Lietuvoje žaliąją darbotvarkę atstovauja net dvi partijos. Kodėl dvi? Apie jų skirtumus ir partijos prioritetus pasakoja Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas.

rl„Nors šalyje veikia net dvi žaliųjų vardą nešiojančios partijos, mano nuomone, tik viena iš jų savo veiksmais ir programa realiai atstovauja žaliąją politiką, t.y. Lietuvos žaliųjų partija, kita greičiau rūpinasi stambių žemvaldžių interesais. Deja, turiu pripažinti, kad dažnai esame painiojami, tad noriu atkreipti dėmesį, kad su valdančiąja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga neturime nieko bendro. Esame jauna, vakarietiška, darnia plėtra ir aplinkos apsauga besirūpinanti politinė jėga. Turime labai aiškią vertybių skalę – pasisakome už daugiau Europos, daugiau socialiai atsakingo verslo ir gerovės ekonomikos, daugiau gamtos apsaugos ir tolerancijos.

Manau, galiu teigti, kad esame „toliaregiai“. Mūsų siūlymai susiję su didžiausiu iššūkiu žmonijai – klimato kaita. Itin stiprus vartotojiškos kultūros įsigalėjimas nulėmė, kad planetos ištekliai beveik išeikvoti, o oro, vandenų ir kita tarša viršija visus rekordus. Turime suprasti, kad ekonomikos augimą, pramonės vystymą būtina derinti su aplinkosauga, kitaip tvarių, ilgalaikių rezultatų nepasieksime.   Mes, žalieji, teigiame, kad Europos Sąjunga turi skirti didesnį dėmesį klimato kaitą sukeliančių reiškinių šalinimui:  sparčiai mažinti iškastinio kuro – naftos, dujų, anglių – vartojimą, diegti atsinaujinančią energetiką, vystant išmaniąją pramonės 4.0 principus atitinkančią gerovės ekovytautasnekrosius19700610nomiką. Visa tai  padės ne tik išsaugoti gamtinius išteklius, bet ir išlaikyti konkurencingumą, kurti naujas darbo vietas bei mažinti socialinę atskirtį“, – teigia Remigijus Lapinskas, atsinaujinančios energetikos ekspertas, kandidatas į Europos Parlamentą.

Jam antrina ir teisininkas, Vilniaus universiteto profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Nekrošius. „Lietuvos žaliųjų partijos prioritetų sąraše ne tik aplinkos apsauga. Spręsdami bet kurį politinės darbotvarkės klausimą, keliame kertinę sąlygą – priimamu sprendimu užtikrinti darną tarp visuomenės, verslo interesų ir gamtos. Esame europietiškos kultūros, vakarietiškų vertybių šalininkai ir aktyvūs demokratijos gynėjai. Būtent ji, kartu su teisės viršenybės principu ir žmogaus teisių apsauga, mums suteikia galimybę taikiai sugyventi, todėl turime įveikti šiandien Europai kylančius istorinės svarbos iššūkius ir palaikyti bei puoselėti Europos Sąjungos projektą, kuris nuo pat pradžių buvo kuriamas kaip taikos projektas“, – teigia Vytautas Nekrošius, Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas į Europos Parlamentą.

gemaumbrasiene-19580409-1„Lietuvos žaliųjų partija šiuose rinkimuose į Europos Parlamentą subūrė stiprią, sąžiningą ir progresyvią savo srities ekspertų komandą, ambicingai siekiančią užtikrintos, sveikos ir švarios ateities mums ir mūsų vaikams. Tai vienintelis partijų sąrašas Lietuvoje, kurio gretose visas 100 % kandidatų turi aukštąjį išsilavinimą, tarp jų vienas profesorius ir du mokslo daktarai. Beveik pusė kandidatų – moterys. Tai rodo ne tik kompetenciją, bet ir vakarietišką požiūrį į lyčių lygybę ir moterų dalyvavimą politikoje. Neabejoju, kad šie žmonės puikiai atstovaus mūsų interesus Europos Parlamente, todėl kviečiu gegužės 26 d. vyksiančiuose rinkimuose į Europos Parlamentą savo balsą skirti mūsų kolegoms – Lietuvos žaliųjų partijos sąrašui nr. 3“, – teigia Gema Umbrasienė, Panevėžio miesto politikė.

 

Politinė reklama.