Konferencijos aktualiausiems Lietuvos miškininkystės klausimams nagrinėti atgarsiai

Š.m. lapkričio 12d. Trakuose, ,,Trasalio” viešbučio konferencijų centre įvyko partijos ,,Lietuvos žaliųjų sąjūdis”, Vietos bendruomenių iniciatyvų ir kaimo reikalų komiteto organizuota konferencija, skirta aktualiausiems Lietuvos miškininkystės klausimams.

Konferenciją atidaręs ,,Lietuvos žaliųjų sąjūdžio” partijos pirmininkas Juozas Dautartas gausiai susirinkusiai miškininkų, aplinkosaugininkų, politikų ir žurnalistų auditorijai trumpai pristatė politines naujai susikūrusios partijos nuostatas. Pirmininkas akcentavo tris sudėtingiausias dabarties Lietuvos socialines problemas, kurių kritinė būklė inspiravo ,,Lietuvos žaliųjų sąjūdžio” atsiradimą, tai – ekonomikos nuosmukis, energetika, sukanti grėsmingu Lietuvai branduolinio vystymosi keliu ir jaunimo emigracija.

,,Lietuvos žaliųjų sąjūdžio” partijos programą pozityviai vertino į konferenciją atvykęs Krikščionių partijos pirmininkas Gediminas Vagnorius. Patyręs politikas paskatino žaliuosius imtis realių veiksmų ir eiti į rinkimus, nes norint spręsti visuomenės problemas reikia turėti valdymo svertus. G.Vagnorius pripažino, kad ,,Lietuvos žaliųjų sąjūdžio” programa ir vertybės artimos Krikščionių partijai ir pasiūlė naujai politinei jėgai bendradarbiavimą.

,,Lietuvos žaliųjų partijos” vicepirmininkas ir Vietos bendruomenių iniciatyvų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Albinas Morkūnas, kurio iniciatyva ši konferencija buvo surengta perskaitė išsamų pranešimą, kuriame nurodė Lietuvos miškų politikos ateities gaires. A.Morkūnas šią konferenciją iniciavo, norėdamas tobulinti Lietuvos žaliųjų sąjūdžio miškų strategiją. Pranešėjas, pats būdamas profesionalus aplinkosaugininkas/miškininkas ir aktyvus partijos narys, siekė parodyti dabartinę Lietuvos miškų padėtį, siedamas ją su visa mūsų krašto ekosistema. Miškai užima trečdalį šalies teritorijos. Akivaizdu, kad miškininkystės klausimai betarpiškai siejasi su žemdirbyste, aplinkosauga, nekilnojamo turto valdymo problemomis. Apie miškų tvarkymo politiką pranešėjas kalbėjo, atsižvelgdamas į minėtų problemų sankirtas. Jo nuomone pagrindinis trukdis, apsunkinantis miškininkų ir miškų savininkų situaciją, yra painiava įstatymuose. Miškų įstatymo ir kitų teisės aktų tobulinimas yra vienas aktualiausių ir svarbiausių žaliųjų politikos tikslų formuojant miškininkystės strategiją.

Įdomūs ir visuomenei, ne tik miškininkams, aktualūs buvo Trakų miškų urėdijos urėdo Vyganto Mierkio, Lietuvos miškų savininkų asociacijos (LMSA) pirmininko Algio Gaižučio ir LMSA nario, miškininko Vidmanto Čaikausko pranešimai. Iš Vyganto Mierkio pranešimo sužinojome, kad nuo Nepriklausomybės pradžios mokesčiai urėdijoms padidėjo net 7 kartus, ir dabar sudaro 30 procentų išteklių vertės. Tačiau Finansų ministerija rengia naują projektą – nuskaičiuoti 50 proc. nuo ankstesnių metų pelno; pranešėjo nuomone tai būtų urėdijų sužlugdymas. Miškininkas Vidmantas Čaikauskas kalbėjo apie visuomenėje įsigalėjusius mitus, siejamus su miškų padėtimi. I. Miškų Lietuvoje mažėja. II. Kirtimai nereguliuojami. III. Plyni kirtimai gali būti laikomi absoliučiu blogiu. Kadangi lietuviai mišką myli, tragiškai piešiant Lietuvos miškų padėtį, žmonių sąmone manipuliuoti nesunku. Šiandieninės tikrovės vaizdas gerokai skiriasi nuo šių mitų. Lietuvos miškų savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas Algis Gaižutis savo kalboje daugiausiai dėmesio skyrė visuomenės požiūriui į privačios nuosavybės teisę miškuose. Dabar visuomenėje ir net žaliųjų politikoje įsitvirtinusi nuomonė, draudžianti žmonėms kurtis savo žemėje, yra absurdiška. Priešingai – būtina pasinaudoti privačių miškų savininkais, kaip tais, kurie gali atsakingai rūpintis miškais. Ateityje reikėtų numatyti ir privačių girininkijų kūrimą. Kalbėtojas ragino žaliuosius laikytis išmintingos ir realistinės politikos, nepasiduoti ekstremizmui, kuris dažniausiai neturi sąlyčio su tikrove. Skeptiškai LMSA pirmininkas reagavo į žurnalisto ir visuomenininko Pranciškaus Šliužo romantišką kalbą, patraukusią auditorijos dėmesį. Klausytojams įdomūs buvo jo samprotavimai apie Žemę kaip tautos egzistencijos pagrindą. P.Šliužo pasisakymas radikaliai skyrėsi nuo dalykiško visos konferencijos turinio. Dėl atviro kalbėtojo patriotizmo auditorija kalbėtojui atleido ir jo prasilenkimą su šiuolaikinio gyvenimo realybe.

Be minėtųjų prelegentų konferencijoje pasisakė miškininkas Justas Budriūnas, komiteto narė Virginija Vingrienė ir kt. Tarp konferencijos svečių buvo Lietuvos Respublikos Seimo Krikščionių frakcijos pirmininkas Vidmantas Žiemelis.

Kadangi konferencijos metu nebuvo pasiektas konsensusas, galutinė partijos miškų strategija bus suformuluota atlikus išsamią privačių miškų savininkų, valstybinių miškų miškininkų ir visuomenės anketinę apklausą.

 

Parengė VšĮ ,,Estudija”, Egidija Morkūnaitė, mob.: +370 699 86882, e-mail info@estudija.lt