You are currently viewing Skirkite Lietuvos žaliųjų partijai 1% GPM ir keiskime Lietuvą kartu!

Skirkite Lietuvos žaliųjų partijai 1% GPM ir keiskime Lietuvą kartu!

Linas Balsys_new

Brangūs bendraminčiai,  

Kviečiu prisijungti prie žaliųjų idėjų sklaidos Lietuvoje! Tai padaryti galite skirdami 1% savo gyventojų pajamų mokesčio  Lietuvos žaliųjų partijai.

Lietuvos žaliųjų partija, skirtingai nei didžiosios partijos, negauna Valstybės finansavimo, todėl vienintelis mūsų finansavimo šaltinis – lėšos, gaunamos iš savanoriškai mokamo nario mokesčio ir žmonių skiriamo 1% nuo savo GPM. Tai yra papildomas pajamų mokesčio procentas, skiriamas tik politinių partijų rėmimui, kuris nekonkuruoja su 2%, skiriamais NVO.

Esame nauja, ryžtingai veiklą pradėjusi politinė jėga. Mūsų tikslas – saugi, klestinti ir žalia Lietuva. To pasieksime, jei:

  • ūkinę veiklą vykdysime atsakingai, nepalikdami savo vaikams ir anūkams ekologinių bombų – tokių, kaip atominės elektrinės ir jų radioaktyvios branduolinio kuro atliekos, sveikatą žalojanti, kraštovaizdį niokojanti, požeminiam geriamajam vandeniui grėsmę kelianti skalūnų dujų ir naftos išgavimui naudojama hidraulinė uolienų ardymo technologija;
  • investuosime ne į dujų ir mazuto energetiką, o į biomasės, vėjo ir saulės jėgaines. Šie ištekliai yra mūsų, čia, kasdien pinga ir jau dabar komerciškai konkurencingi! Jie nepriklausomi nuo Gazpromo ar Putino geros valios, jie leidžia mums rinktis ir taupyti!
  • pradėsime rūšiuoti ir perdirbti atliekas taip, kad nebeliktų dvokiančių sąvartynų, įgyvendinsime principą „teršėjas moka daug, o atliekas rūšiuojantis – mažai“;
  • pakeisime mokesčių sistemą, kad ji skatintų investicijas į modernias žaliąsias technologijas bei naujas darbo vietas ir sumažintų darbo apmokestinimą;
  • gerbsime žmogaus teises, individo laisvę, neleisime biurokratams reguliuoti mūsų asmeninio gyvenimo!

Kviečiu Jus skirti 1% nuo savo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Lietuvos žaliųjų partijai (jurid. kodas – 302626187) ir taip prisidėti prie mūsų bendrų idėjų įgyvendinimo! Galime keisti Lietuvą kartu!

Jūsų skiriamas 1% nuo GPM Jums nieko nekainuos, o mums padės tęsti jau pradėtus darbus, imtis naujų iniciatyvų ir jas realizuoti.

Daugiau informacijos apie Lietuvos žaliųjų partijos jau nuveiktus darbus rasite www.lzp.lt.

Instrukciją, kaip skirti 1% GPM, rasite: http://www.lzp.lt/skirkviena.

 Kviečiu šiuo laišku pasidalinti su savo bičiuliais, kolegomis, kuriems artimos žaliosios idėjos ir siekiai.

 Pagarbiai,

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas,

Seimo narys

Linas Balsys