“National Geographic”. Kodėl skalūnai nepublikuojami lietuviškoje žurnalo versijoje?

  • Post category:Naujienos

“National Geographic” žurnalas populiarus ir mėgiamas visame pasaulyje. Žurnale visada randame įdomios bei aktualios šiai dienai informacijos, tačiau perskaičius kovo mėnesio žurnalo numerį, pastebėjome įdomių nesutapimų tarp lietuviškos ir amerikietiškos versijų. Lietuviškoje versijoje www.nationalgeographic.lt pasigedome straipsnio apie skalūnines dujas (The New Oil Landscape), kuris buvo plačiai publikuotas amerikietiškoje žurnalo versijoje www.nationalgeographic.com.  Į šį mūsų pastebėjimą atsakė “National Geographic Lietuva” vyriausiasis redaktorius Frederikas Jansonas :

Atsakydami į Jūsų klausimą dėl straipsnio “The new oil landscape”, norėtume pasakyti, kad straipsniai pagrindiniame ir lokaliuose “National Geographic” žurnaluose sutampa anaiptol ne visada – redakcijos renkasi straipsnius, atsižvelgdamos į aplinkybes.

Šiuo konkrečiu atveju, daugelyje pasaulio lokalių leidinių, tarp jų ir lietuviškoje žurnalo versijos redakcijoje straipsnis “The new oil landscape” buvo įvertintas kaip perdėm “amerikonizuotas” – t.y. pritaikytas konkrečiai skaitytojų auditorijai.

Jei jis būtų vien tik apie skalūninių dujų problemą, sprendimas dėl straipsnio spausdinimo Lietuvoje būtų ,tikriausiai, kitoks, tačiau šiuo atveju jo tematikos objektas buvo kur kas platesnis ir dėl to tolimesnis nuo mūsų šalies aktualijų.

Norime pažymėti, kad skalūninių dujų problema buvo itin detaliai išnagrinėta „National Geographic“ 2012 m. gruodžio numerio straipsnyje “Ugnis ir ledas”

http://www.nationalgeographic.lt/lt/zurnalu_archyvas/2012_gruodis/geros_blogos_dujos/, kuris Lietuvoje, skirtingai nuo pavyzdžiui JAV leidinio, net tapo “viršelio tema”. Šiame straipsnyje išdėstyti faktai, kiek matome viešoje erdvėje, tapo ir skalūninių dujų gavybos priešininkų, ir šalininkų argumentacijos dalimi.

Artimiausiu metu perspausdinti straipsnio “The new oil landscape” neplanuojame, tačiau ateityje tokios galimybės neatmetame.

Pagarbiai,
Frederikas Jansonas
National Geographic Lietuva vyriausiasis redaktorius