Lietuvos žaliųjų partija sieks agresyvių technologijų uždraudimo skalūnų dujų ir naftos gavyboje

Ketvirtadienį Seimas priėmė įstatymų pataisas,  nepakankamai reglamentuojančias JAV kompanijos  „Chevron“ Lietuvoje ketinamą vykdyti pavojingą skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą.

Skubotai Seime parengta ir priimta žemės gelmių įstatymo pataisa, buvo pateikta Darbo (leiboristų ) frakcijos atstovų, aktyviai palaikyta  Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) frakcijos. Tuo tarpu Seimo  Aplinkos apsaugos komitetas balsų dauguma priimtame sprendime siūlė neleisti žemės gelmėse palikti skalūninių dujų gavybos ir žvalgybos metu susidariusio toksiškais chemikalais užteršto technologinio vandens, jei tas kiekis viršija 500 kubinių metrų. Darbiečių, konservatorių ir dalies kitų frakcijų Seimo narių balsais buvo priimtos pataisos, kurios leidžia žemėje palikti neribotą kiekį  skalūninių dujų išgavimo procese susidariusių toksiškų ar radioaktyvių atliekų.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys teigia, jog tokios pataisos įteisina agresyvias ir ne vienoje ES šalyje draudžiamas technologijas. „Didžiausia  hidraulinio ardymo, naudojant nuodingus chemikalus, technologijos blogybė yra ta, jog gelmėse paliktas toksiškas vanduo per atsiradusius ir savaime besiplečiančius dirbtinius trūkius uolienose gali neišvengiamai pasiekti ir užteršti požeminio geriamojo vandens telkinius, kurių Žemaitijos teritorijoje yra  šimtai. Todėl ateityje, kartu su vietos bendruomenėmis, piliečių ir nevyriausybinėmis žaliųjų organizacijomis sieksime, jog hidraulinio ardymo technologijos būtų išvis uždraustos Lietuvoje ir Europoje“, – sakė L. Balsys.

Lino Balsio manymu, naujosios pataisos yra galingos  transnacionalinės „Chevron“ korporacijos spaudimo Lietuvos politikams, galimai  palaikant prezidentūrai, padarinys. „Šios pataisos atsirado ne diskusijų metu, o jau po svarstymo, kai Seimas jau buvo pritaręs Aplinkos apsaugos komiteto siūlymams. Šios kai kurių Seimo narių skubinai įregistruotos pataisos jau seniau daugybiniuose kreipimuose į Aplinkos apsaugos komitetą buvo siūlomos „Chevron“ teisininkų“, – sakė Linas Balsys. Naujausias įstatymo pataisas Lietuvos žaliųjų partijos lyderis pavadino cinišku pataikavimu „Chevron“ interesams.

Seime buvo priimtos ir poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pataisos. Pagal jas numatyta, kad išsamus poveikio aplinkai vertinimas turi būti atliekamas ne tik skalūninių angliavandenilių gavybos, bet ir žvalgybos stadijoje. „Pilietinė visuomenė, pasinaudodama poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, galės daryti įtaką vietos tarybose, kurios turi patvirtinti poveikio aplinkai vertinimo programą. Tai sukuria patikimą saugiklį, kuris leidžia apginti žmonų interesus ir išsaugoti žemės gelmes“, – teigė Lietuvos žaliųjų partijos lyderis.