You are currently viewing L. Balsys: „Sveikatos apsaugos valdininkų nekompetencija gresia tuberkuliozės epidemija Lietuvoje“

L. Balsys: „Sveikatos apsaugos valdininkų nekompetencija gresia tuberkuliozės epidemija Lietuvoje“

1 Linas Balsys

Praėjusioje Seimo rudens sesijoje parlamentarai po pateikimo pritarė Seimo nario, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Lino Balsio įregistruotoms pataisoms dėl priverstinio gydymo asmenų, sergančių atvira tuberkuliozės forma ir vengiančių gydytis. Įstatymo projektą toliau svarsto Seimo komitetas, išvadas pateikė Vyriausybė.

Nesutikdamas su Vyriausybės pateiktomis išvadomis dėl Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo projekto, Seimo narys L. Balsys kreipėsi į Seimo Sveikatos apsaugos komitetą, pateikdamas siūlymus ir argumentus, kodėl komitetas, svarstydamas projektą, neturėtų pritarti sveikatos apsaugos ministerijos valdininkų parengtai Vyriausybės išvadai.

L. Balsys pabrėžė, kad pateiktose Vyriausybės išvadose pritariama siūlomam teisinio reguliavimo tikslui, tačiau, kažkodėl, nepritariama įstatymo projektui. Sveikatos apsaugos valdininkai, pasak parlamentaro, parengdami tokias išvadas pripažįsta tuberkuliozės, ypač atsparioms vaistams, plitimo Lietuvoje mastą, tačiau remdamiesi pasenusia, Sveikatos apsaugos ministerijos koridoriuose įsišaknijusia biurokratine logika – svarbiausia ginti savo mundurą – ne tik nesiūlo naujų būdų tam, kad būtų užtikrintas efektyvesnis šios ligos gydymas, bet ir bando palikti senąją, jokių apčiuopiamų rezultatų jau daugelį metų neduodančią gydymo tvarką.

„Sveikatos apsaugos ministerijos valdininkai klaidina visuomenę, rašydami išvadose, kad būtinojo hospitalizavimo ir izoliavimo tvarka jau yra nustatyta ir sėkmingai taikoma praktikoje. Pagrindinis šios praktikos dokumentas – dar 2002-taisiais išleistas ministro įsakymas, kuris kalba tik apie bendrąją užkrečiamųjų ligų hospitalizavimo ir izoliavimo tvarką, kuri numato, kad asmenims ji gali būti taikoma ne ilgiau, kaip septynias dienas. Tuo tarpu tuberkuliozės gydymas trunka mažiausiai pusę metų, o atviros formos, atsparios vaistams – ir ilgiau. Pastaruosius trylika metų, kai veikia ši „sėkminga“ praktika, žmonių, sergančių atvira forma ir naujai užsikrečiančių vaistams atsparia tuberkuliozės bakterija grėsmingai daugėja. Vienas sergantis atvira tuberkuliozės forma užkrečia mažiausiai 30 sveikų žmonių, o ministerijos valdininkams tai atrodo normalu. Yra būtina priverstinai hospitalizuoti asmenis, kurie piktybiškai vengia gydymo, sukeldami pavojų tuberkulioze užsikrėsti aplinkiniams“, – sakė Seimo narys L. Balsys.

Parlamentaro teigimu, įstatymo projektas visuomenėje, medikų bendruomenėje ir Seime sulaukė didelio palaikymo, todėl valdininkų suformuluotas Vyriausybės požiūris yra nesuprantamas ir neadekvatus dabartinei situacijai. Pasak L. Balsio, keistai skamba ir ministrės Rimantės Šalaševičiūtės viešai pareikšti komentarai, esą, priverstinai gydant piktybiškai vengiančius gydymo asmenis, gali būti pažeidžiamos jų teisės.

„Esu tikras, jog ministrė tikrai neprieštarautų, jei būtų sulaikomas koks nors teroristas, grasinantis bakteriologiniu ginklu. Žinantis, jog serga atvira forma ir piktybiškai nesigydantis, dažnai asocialus asmuo, yra toks pats teroristas, keliantis pavojų visuomenei, jo nusikalstama veika – tyčinis nesigydymas – turi būti užkardyta. Mano siūlomos pataisos numato, jog tai gali būti atliekama tik teismo sprendimu, todėl jokios žmogaus teisės nėra pažeidžiamos. Atvirkščiai – tie žmonės papultų į geras sąlygas ir būtų gydomi tol, kol visiškai išgytų, o ne būtų apgydomi, kaip yra dabar“, – sakė L. Balsys.

Pernai pateiktoje ataskaitoje už 2012 m. Europos užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė, kad Lietuva yra pirma šalis Europos Sąjungoje pagal nustatytų naujų plaučių tuberkuliozės, atsparios vaistams, atvejų skaičių.