Komitetai – ypač svarbu

  • Post category:Naujienos

LŽSP Valdybos posėdyje buvo priimtas nutarimas dėl KOMITETŲ SĄRAŠO BEI REIKALAVIMŲ KOMITETAMS VV45_20120515

Remiantis šiuo nutarimu, kiekvienas LŽSP Tarybos narys privalo priklausyti bent vienam LŽSP komitetui ir apie savo priklausymą komitetui informuoti LŽSP administraciją (partija@lzsp.lt).

Todėl primygtinai kviečiame prisijungti prie vieno iš jau patvirtintų komitetų:

1. Teisės komitetas (atsakingas Marius Zabielskas);

2. Aplinkos komitetas (atsakingas Remigijus Lapinskas);

3. Ekonomikos, finansų ir socialinių reikalų (atsakinga Audronė Makrickienė);

4. Partijos plėtros komitetas (ryšių su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis interesų grupėmis) (atsakingas Albinas Morkūnas);

5. Energetikos komitetas (atsakingas Martynas Nagevičius);

6. Jaunimo komitetas (atsakinga Marija Tamkevičiūtė);

7. Moterų komitetas (atsakinga Liucija Ramanauskienė);

8. Politikos komitetas (atsakingas Gintaras Saldžiūnas);

9. Švietimo, mokslo, kultūros ir informacinės visuomenės komitetas (atsakingas Saulius Lapienis).

ARBA imtis iniciatyvos kurti komitetą pagal patvirtintus kriterijus:

1. komitetui priklausyti norą pareiškė bent 3 LŽSP nariai;

2. yra parengti ir pateikti Valdybai bent 2 rašytiniai pasiūlymai LŽSP 2012-ųjų metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų programai;

3. yra parengtos ir Valdybai pateiktos komiteto veiklos gairės;

4. steigiamajame LŽSP komiteto susirinkime išrinktas komiteto pirmininkas;

5. LŽSP komiteto posėdžiai privalo vykti bent 1 kartą per mėnesį.

 

Komitetų posėdžiuose visada galima dalyvauti per Skype pranešus administracijai.

LŽSP komitetų posėdžių grafiką galima rasti:

http://www.lzp.lt/apie-partija/komitetu-posedziai/

 

Visi komitetai iki 2012-06-05 turėtų:

1. Sušaukti posėdį;

2. pasitvirtinti naują narių sąrašą;

3. esant poreikiui, perrinkti pirmininką;

4. skubiai imtis rengti pasiūlymus rinkimų programai savo srityje.

 

Jei turite klausimų, visada esame pasiruošę padėti tel 8 657 82 602 ir administracija@lzsp.lt

 

LŽSP administracija