12 metų mėšlo smarvėje arba pievagrybių komposto ir vietos bendruomenių nesikalbėjimo pasekmės

Rugpjūčio 30 d. Lietuvos Žaliųjų sąjūdis Šiaulių rajone, Gruzdžiuose, suorganizavo susitikimą –diskusiją su Gruzdžių kaimo vietos bendruomene, Šiaulių rajono savivaldybe ir pievagrybių auginimo ūkio „Baltic Champignons“ atstovais. Vienas iš pagrindinių susitikimo tikslų – pasitarti, ką galima padaryti dėl Gruzdžių apylinkėje tvyrančio blogo kvapo, kurio šaltinis – minėtoji įmonė „Baltic Champignons“, įkūrusi kompostavimo įrangą kaimo pašonėje.

Susitikimas prasidėjo nuo visų pusių prisistatymo. Gruzdžių gyventojai skundėsi blogu kvapu, kuris miestelio nepalieka jau dvylika metų, taip pat – informacijos stoka apie ore sklandančių medžiagų kenksmingumą ir nuveiktus darbus, kad prasto kvapo šaltinis būtų likviduotas.

„Baltic Champignons“ atstovas, direktorius Arūnas Radzevičius teigė, jog jis neginčija prasto kvapo egzistavimo, tačiau realiai nežino, kaip jį sumažinti. A.Radzevičius kalbėjo apie tokias problemas kitose šalyse ir norimų rezultatų neduodančius bandymus kvapus užgniaužti. Direktorius prisipažino bijąs investuoti į dar nepatikimą technologiją didelius pinigus. Ūkio atstovas skundėsi vyriausybės diskriminacija augalininkystės ir pievagrybių ūkiams. Anot jo, jie negali pretenduoti į daugelį teikiamų paramų.

Žaliųjų atstovė  Joana Tamkevičiūtė paklausė apie galimą sergamumo padidėjimą miestelyje. Atsakymą pateikė ne vieną dešimtmetį dirbanti miestelio gydytoja Aldona Grajauskienė. Anot jos, ligotų žmonių skaičius per pastarąjį dešimtmetį yra žymiai išaugęs, ir, nors negalima tvirtinti, kad tai – pievagrybių ūkio kaltė, prielaida gali būti daroma.

Po šių pasisakymų bendruomenės gyventojams niekas nepaaiškėjo. Jie ginčijosi ir klausė, ar kvapas mietelyje yra nekenksmingas. Į šį klausimą padėjo atsakyti Šiaulių visuomenės sveikatos centro atstovė Josana Motiejauskaitė. Ji pristatė netrukus pradėsiančią veikti naują kvapų tyrimų laboratoriją ir pasiūlė iškart kreiptis dėl tyrimo. Netrukus žodį tarė ir Šiaulių rajono savivaldybės gydytojas Algirdas Jonas Vertelis. Jis žmonėms trumpai papasakojo apie kvapų tyrimų taisykles ir pristatė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimą.

Taisyklės buvo įteiktos bendruomenės pirmininkui. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio atstovė Sigutė Dautartaitė įsipareigojo padėti pateikti skundą Visuomenės sveikatos centrui. Tikimasi, jog bendruomenių ir Lietuvos žaliųjų sąjūdžio dėka prasidės pirmosios kvapų tikrinimo praktikos Lietuvoje.

Po susitikimo pievagrybių ūkio „Baltic Champignons“ direktorius sutiko Lietuvos žaliųjų sąjūdžio atstovams aprodyti komposto gamyklą. A.Radzevičius nuodugniai papasakojo apie naudojamą gamybos technologiją, parodė infrastruktūrą, kuri mažina skleidžiamus kvapus.

Po ūkio apžiūros buvo susitarta bendradarbiauti ir toliau sprendžiant šį opų klausimą.

Nuotraukos: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151138306024443.463977.49318194442&type=1

Kontaktiniai asmenys:
Sigutė Dautartaitė
+370 675 919 42
sigute.dautartaite@gmail.com