You are currently viewing Žalieji reikalauja tikslios informacijos apie Būtingės terminale į jūrą išsiliejusios naftos kiekius

Žalieji reikalauja tikslios informacijos apie Būtingės terminale į jūrą išsiliejusios naftos kiekius

Nuotrauka asociatyvi

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, info@am.lt

Aplinkos apsaugos departamentui prie LR Aplinkos ministerijos, info@aad.am.lt

AB „Orlen Lietuva”, post@orlenlietuva.lt

 

2020 m. gruodžio 30 d.

 

KREIPIMASIS DĖL INFORMACIJOS APIE INCIDENTO BŪTINGĖS TERMINALE POVEIKĮ APLINKAI PATIKSLINIMO

2020 m. gruodžio 28 d. visuomenė  buvo informuota apie naftos produktų išsiliejimo incidentą AB „Orlen Lietuva”  valdomame Būtingės terminale.

Pirminiuose pranešimuose nurodyta, kad į Baltijos jūrą preliminariai išsiliejo apie 2 tonos žaliavinės naftos (Aplinkos ministerijos pranešimas 2020 12 28[1]),  teršalų dėmės apimtis – 1 kv. km. (Aplinkos apsaugos departamento pranešimas 2020 12 28[2]). Vėliau paviešinti Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro duomenys, nurodantys, kad naftos teršalų dėmės ilgis sudaro 2 jūrmyles (mažiau nei 4 km), plotis – 100 m, cituotas centro viršininkas Eugenijus Valikovas, teigęs, kad teršalų yra iki 1 tonos[3].

Gruodžio 29 d. 11 val. paskelbta, kad incidento likvidavimo darbai baigti, nes dėl susiklosčiusių meteorologinių sąlygų ir jūros srovių dėmė išsisklaidė – žaliavinė nafta susitraukė gabalais ir nuskendo. Tos pačios dienos įmonės „Orlen Lietuva” pranešime cituoti valstybės įstaigų duomenys: „Vietos valdžios institucijų vertinimu išsiliejusios naftos kiekis yra 480 litrų[4]”, nors Aplinkos apsaugos departamentas viešai prieinamų duomenų apie išlietus kiekius nebuvo nepateikęs (2020 12 30 dienai Aplinkos apsaugos departamentas informacijos nebuvo atnaujinęs nuo 2020 12 28 d., tebenurodė, kad „aplinkosaugininkai pradėjo tyrimą dėl incidento ir bus skaičiuojama galima žala aplinkai”[5]).

Atsižvelgiant į skirtingus viešojoje erdvėje pateiktus skaičius, kyla klausimas, kaip buvo įvertinti pasklidusios naftos kiekiai ir koks yra realus išsiliejusios naftos kiekis. Esame įsitikinę, kad tikslumas yra reikšmingas ne tik siekiant įvertinti konkretų incidento poveikį aplinkai, bet ir siekiant valstybei gauti teisingą kompensaciją už padarytą žalą gamtai.

Taip pat prašome patikslinti, kokių prevencinių priemonių yra imamasi, siekiant užkirsti kelią tokio pobūdžio incidentams, kurie sukelia neigiamą poveikį aplinkai. Raginame atsakingai įvertinti incidento priežastis ir neatidėliotinai imtis veiksmų joms likviduoti.

 

Ieva Budraitė

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė

 

[1]https://am.lrv.lt/lt/naujienos/incidentas-butinges-terminale-nafta-artimiausias-tris-dienas-pakrantes-nepasieks

[2]https://aad.lrv.lt/lt/naujienos/aplinkosaugininkai-pradejo-tyrima-del-incidento-butinges-naftos-terminale

[3]https://www.delfi.lt/verslas/verslas/tersalu-surinkimas-butinges-terminale-gali-uztrukti-papildoma-laiva-atsiuncia-latvija.d?id=86101615

[4]https://www.orlenlietuva.lt/LT/PressRelease/News/Puslapiai/Atnaujinta-informacija-apie-B%c5%abting%c4%97s-terminale-%c4%afvykus%c4%af-incident%c4%85.aspx

[5]https://aad.lrv.lt/lt/naujienos/aplinkosaugininkai-pradejo-tyrima-del-incidento-butinges-naftos-terminale