Skirkite auką „Lietuvos žaliųjų sąjūdžiui“

2012 m. sausio 1 d. įsigalios nauja Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo redakcija (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_ l?p_id=412205&p_query=&p_tr2=2). Pagal šio įstatymo 12 str. ir 10 str. Lietuvos piliečiai…

0 Comments