LŽSP pareiškimas dėl LR Įstatymo projekto svarstymui daromos netinkamos įtakos

Politinė partija „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ (LŽSP) gruodžio 20 d. išplatino pareiškimą LR Seimo nariams, kuriame perspėja, kad šiuo metu vykstantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo (toliau – Įstatymas) projekto  svarstymui suinteresuotos grupės daro netinkamą poveikį.  Laikantis ES reikalavimų, šis Įstatymas turi  reglamentuoti, kokį mažiausią elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį turi sutvarkyti gamintojai ir importuotojai, atsižvelgiant į per atitinkamus metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektos elektros ir elektroninės įrangos kiekį. O dabartiniai Seimo narių A. Meliano, V.Bacevičiaus, E.Tamašausko siūlymai dėl užduočių atliekų tvarkyme panaikinimo griauna viso Įstatymo prasmę ir idėją. Įstatymo projektu Seimo nariai siūlo Vyriausybei nustatyti tik reikalavimus atliekų surinkimo būdams ir vietoms, atliekų surinkimo vietų skaičiui ir įrengimui. Pritarus minėtam Seimo narių siūlymui atliekos nebus tvarkomos ir bus neįmanoma kontroliuoti ir skatinti vykdyti atliekų tvarkymą taip kaip Lietuvos Respublika  yra numačiusi ir įsipareigojusi Europos Sąjungai. „Prašome Seimo narių  gerbti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus Europos Sąjungai ir darnios plėtros principą bei nepalaikyti A. Meliano, V.Bacevičiaus, E.Tamašausko siūlomų Atliekų tvarkymo įstatymo pataisų“, – sakoma pareiškime.

Pareiškimo tekstą rasite čia

LŽSP informacijos biuras:
administracija@lzsp.lt
tel. 85 213 13 53