LR Prezidentūrai įteiktas kreipimasis dėl Miškų įstatymo pataisų

LIETUVOS ŽALIŲJŲ IR APLINKOSAUGINIŲ ORGANIZACIJŲ KREIPIMASIS

2012 m. lapkričio 6 d. Seimo plenariniame posėdyje skubos tvarka pritarus Miškų įstatymo  4 ir 11 straipsnių papildymo įstatymo (toliau – įstatymo) projektui, įteisinančiam nuostatas, leidžiančias buvusiems miškų savininkams ir jų turto paveldėtojams atkurti buvusias sodybas, Lietuvos žaliųjų ir aplinkosauginės organizacijos, baimindamosi galimo miško urbanizacijos proveržio ypač vandens telkinių zonose, reiškia susirūpinimą šiuo klausimu. Skubotai ir tinkamai neapgalvojus parengtos įstatymo pataisos, iš esmės skirtos tik labai siauram visuomenės ratui, sudarys sąlygas nestabdomam miškų niokojimui ir galutinai apribos galimybę visuomenei prieiti prie gamtos erdvių. Neatlikus  įstatymo projekto poveikio vertinimo, visiškai neaiškus šių nuostatų poveikis ekonominiu, socialiniu aspektu.

Įstatymo projekte aiškiai neįvardijama, kokiu būdu bus įrodyti sodybų miške buvimo faktai, nenumatyti jų atkūrimo, komunikacijų tiesimo, atliekų šalinimo reikalavimai. Nerimą kelia, kad miškai pavirs triukšmingų kaimo turizmo sodybų kompleksais, pradėjus tiesti komunikacijas bei kelius, bus iškirsti nemaži miškų plotai, o nesutvarkius komunalinių atliekų išvežimo, miškai pasipildys naujais nelegaliais sąvartynais.

Buvusių sodybų atstatymas be reikiamų teisinių saugiklių sukuria rimtas prielaidas piktnaudžiavimui, ko pasėkoje bus pakenkta miškų ekosistemoms ir pažeistas visuomenės interesas. Įtarimus galimu piktnaudžiavimu sustiprina leidimas buvusio savininko vardu atkurtas sodybas parduoti, taip išimtis atkurti sodybas tik buvusiems savininkams padarant beprasmiškomis. Be to, šios įstatymo pataisos įteisintų dar didesnį nelygiateisiškumą tų savininkų atžvilgiu, kurių buvusios sodybos patenka į valstybės valdomų miškų plotus, užstatytus kitais statiniais ar yra strateginių objektų teritorijose, išdalintos ir įteisintos kitiems. Galiausiai, tokių įstatymo nuostatų negalima traktuoti kitaip, kaip galimybe legalizuoti statybas miškuose.

Atkreipiant dėmesį į daugybę Specialiųjų tyrimų tarnybos išsakytų pastabų ir nuogąstavimų, atlikus įstatymo antikorupcinį vertinimą, akivaizdu, jog miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis atvejai turi būti itin reti, proporcingi, atitikti viešąjį interesą, nenumatant jokių naujų išimčių, nei yra šiandien galiojančioje aktualioje Miškų įstatymo redakcijoje.

Manydami, jog šios įstatymo nuostatos neatitinka atsakingo miškų naudojimo principų ir padarys daug žalos aplinkosauginiu, ekonominiu, socialiniu aspektais, vienareikšmiškai pasisakome prieš jų įteisinimą. Kaip alternatyvą, kompensuojant praradimus buvusių sodybų savininkams, siūlome įstatymo paieškoti galimybių turimas miško valdas, kuriose kažkada buvo sodybos, iškeisti į sklypus laisvoje žemės ūkio paskirties žemėje, leidžiant jiems ten nevaržomai įsikurti.

Gerbiama Prezidente, neleiskite įsiteisėti nuostatoms, atversiančioms prielaidas miškų bei paežerių urbanizavimui, pažeidžiant didesnės visuomenės dalies interesus ir Miškų įstatymo 4 ir 11 straipsnių papildymo įstatymą vetuoti, įpareigojant įstatymo rengėjus prieš tai atlikti išplėstinį šio dokumento poveikio vertinimą.

Kreipimąsi palaikė:
„Žali.lt“, Susivienijimas, Laurynas okockis
„Lietuvos žaliųjų sąjūdis“, PP, SIGUTĖ DAUTARTAITĖ
„Rūpi“, VšĮ, Aurimas Sabingis
„Kultūros idėjų institutas“, VšĮ, ARTŪRAS NEČEJAUSKAS
„Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga“, PP, TOMAS TOMILINAS
„Lietuvos gamtos fondas”, Edmundas Greimas
“Už gamtą”, VšĮ, Algirdas Knystautas
„Žvejonė“, Ekologinis klubas, VIDAS VOKIETAITIS

Kontaktai:
media@lzsp.lt
+370 61067245