Lietuvos žaliųjų partija sieks griežtesnio skalūninių dujų reglamentavimo

  • Post category:Naujienos

Pirmadienį Žemės ūkio ministerijoje organizuotojoje konferencijoje „Žemaitijos kaimo ateitis skalūnų angliavandenilių gavybos kontekste“ dalyvavęs Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys patikino, kad Seimo rudens sesijoje dar laukia ne vienas pokytis skalūninių dujų bei naftos žvalgybos ir gavybos įstatymuose.

L. Balsio nuomone, esami įstatymai nepakankamai reglamentuoja skalūninių angliavandenilių žvalgybą bei gavybą,  atveria kelius Žemaitijos gamtinių išteklių, kraštovaizdžio niokojimui, gali atimti iš vietos gyventojų galimybę verstis ekologiška žemdirbyste bei gyvulininkyste.

„Visur Europoje ekologinis ūkininkavimas, smulkieji ūkiai yra remiami bei skatinama jų plėtra. Pavyzdžiui, Prancūzijoje mažuose miesteliuose draudžiama statyti didelius prekybos centus, kurie iš vietos ūkininkų atimtų galimybę realizuoti savo produkciją. „Chevron“ ar jai pavaldžių kompanijų vykdoma skalūninių dujų gavyba sustabdytų Žemaitijos regiono plėtrą, o vietovė būtų netinkama turizmui, ekologinei žemdirbystei ir gyvulininkystei. Tai neišvengiama dėl pavojingos hidraulinio ardymo technologijos, kurios metu dujoms ar naftai išgauti naudojama daugybė toksiškų cheminių medžiagų“, – sakė L. Balsys.

L. Balsys taip pat atkreipė dėmesį, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose skalūninių angliavandenilių žvalgybą ir gavybą vis dar yra rimtų spragų.

„Seime priimta ir pataisa, leidžianti žemės gelmėse palikti ir laidoti radioaktyviąsias medžiagas neribojant jų kiekio. Tačiau mūsų Konstitucijoje aiškiai parašyta, kad draudžiama žaloti ir niokoti gamtą ir žemės gelmės. Rudenį Seime taip pat bus svarstoma pataisa, kuria yra bandoma iš savivaldybių tarybų atimti teisę vetuoti poveikio aplinkai vertinimo programą ir taip užkirsti kelią skalūninių dujų žvalgybai ar kitai neigiamą poveikį aplinkai keliančiai veiklai“, – teigė L. Balsys.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas dėl Žemės gelmių įstatymo pataisos ketina inicijuoti  kreipimąsi į Konstitucinį teismą, o pateiktai pataisai, kuria norima atimti iš žmonių savivaldos teisę priimti sprendimus dėl poveikio aplinkai vertinimo, jau yra įregistravęs tai daryti draudžiančią pataisą.

Lietuvos žaliųjų partija, kartu su Žemaitijos bendruomenėmis, ragina Lietuvos Vyriausybę paskelbti moratoriumą dujų žvalgybos ir gavybos konkurso rezultatų tvirtinimui rugsėjo mėnesį, kol Seime nebus priimtas visas įstatymų, reglamentuojančių skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą, paketas, sulauktos naujos su netradiciniais angliavandeniliais susijusios Europos Sąjungos direktyvos bei Europos  Komisijos rekomendacijos, o įmonės jau turinčios anksčiau išduotus leidimus bendrai angliavandenilių gavybai, nebus įpareigotos deklaruoti, kokios rūšies išteklius bei kokiais metodais ketina žvalgyti ir išgauti.