You are currently viewing Anykščių rajone įkurtas Lietuvos žaliųjų partijos skyrius

Anykščių rajone įkurtas Lietuvos žaliųjų partijos skyrius

Šeštadienį Anykščių rajone įvyko steigiamasis Lietuvos žaliųjų partijos skyriaus susirinkimas. Rajone veiklą pradėjusiam skyriui vadovaus anykštietis Ainius Strazdas, jo pavaduotoja išrinkta Deinara Saliamonaitė. Tarp skyriaus veiklos prioritetų aplinkos apsaugos stiprinimas, socialinio teisingumo ir dalyvaujamosios demokratijos skatinimas bei turizmo sektoriaus vystymas.

„Politinis gyvenimas Anykščių rajone jau kurį laiką stagnuoja. Manau, kad naujos politinės jėgos įsiliejimas išjudins prisnūdusią vietos politiką, atneš šviežią požiūrį ir daugiau ambicijų, kurios virs prasmingais darbais mūsų kraštui. Kurortu save pozicionuojantiems Anykščiams reikia naujų idėjų, kaip paskatinti turizmo sektoriaus vystymąsi ne tik mieste, bet ir už jo ribų. Ekologinis turizmas, sveiko ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų plėtra galėtų tapti konkurenciniais pranašumais prieš kitus Lietuvos kurortus ir taip padidintų į rajono biudžetą surenkamas pajamas“, – teigė skyriaus pirmininku išrinktas, šiuo metu teisę studijuojantis, Ainius Strazdas.

Anot jo, skyrius sieks ne tik pasiūlyti inovatyvias idėjas, bet ir siekti jų įgyvendinimo politiniu lygiu. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad rajone turėtų būti skiriama daugiau dėmesio socialinės atskirties mažinimui, sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimui nutolusiose rajono vietovėse, žaliojo verslo skatinimui, taršos prevencijai, gyvūnų gerovės klausimams ir kt.

„Žaliosios politikos poreikį puikiai iliustruoja jos vaidmuo tarptautinėje darbotvarkėje. Europos Komisijos pasiūlytas Europos žaliasis kursas leis atnešti daug pozityvių pokyčių, pavyzdžiui, bus skatinama spartesnė pastatų renovacija, švarios energijos diegimas ir t.t., bet turime būti pasiruošę tomis galimybėmis pasinaudoti. Esu įsitikinusi, kad Anykščiuose susibūrusi jaunų, energingų ir ambicingų jaunų žmonių grupė padės rajonui rasti daugiau naujų galimybių ir atsakingai bei nuoširdžiai atstovaus partijos programą“, – sakė pirmajame skyriaus susirinkime dalyvavusi Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė.

Lietuvos žaliųjų partija – tai jauna politinė organizacija, siekianti užtikrinti pagarbą žmogui ir gamtai, socialinį teisingumą ir bendruomeniškumą bei dalyvaujamosios demokratijos įgyvendinimą. Šiuo metu partija yra atstovaujama Radviliškio, Molėtų, Kaišiadorių, Kėdainių ir Utenos rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybių tarybose.