LŽP energetikos komiteto artimiausios veiklos prioritetas – naujos Lietuvos energetinės strategijos be atominės elektrinės gairių parengimas

  • Post category:Naujienos
2013 metų sausio 22 d. atnaujino savo veiklą LŽP energetikos komitetas, kuris komiteto pirmininku išrinko Martyną Nagevičių.

LŽP energetikos komitetas nusprendė iki 2013 metų vasario 15 d. parengti   naujos Lietuvos energetinės strategijos gaires be atominės elektrinės bei teikti jas 2013 metų sausio 17 d. Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus  potvarkiu sudarytai darbo grupei, kuri turi iki 2013 metų balandžio 1 d.parengti  ekonomiškai optimalaus ir vartotojams  palankiausio apsirūpinimo elektros energija ir kitais energijos ištekliais strategiją ir pagal ją patikslinti

Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją. Ši darbo grupė sudaryta atsižvelgiant į 2012 m. spalio 14 d. konsultacinio referendumo dėl atominės elektrinės statybos rezultatus ir Seimo rezoliuciją dėl šių rezultatų įgyvendinimo, taip pat Vyriausybės programą.