VYTAUTAS NEKROŠIUS

TARYBOS PIRMININKAS

Biografija:

Gimė 1970 m. birželio 10 d.

 

Teisininkas, teisėtyrininkas procesualistas bei civilistas romanistas, LR civilinio proceso kodekso rengėjas bei tobulintojas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) profesorius, habilituotas teisės daktaras, Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narys ekspertas, jauniausias Lietuvos aukštųjų mokyklų dekanas (tapo būdamas 32 m.), jauniausias Lietuvos mokslo akdemijos narys (tapo būdamas 32 m.), jauniausias LMA tikrasis narys – akademikas (tapo būdamas 41 metų).

 

1993 m. Vytautas Nekrošius baigė teisės studijas VU Teisės fakultete ir įgijo teisininko kvalifikaciją, tęsė studijas bei stažavosi Vokietijoje. Baigė podiplomines teisės magistro studijas Frankfurto universitete.

1996 m. Vilniaus universitete apgynė teisės disertaciją iš procesualistikos, tapo socialinių mokslų (teisės krypties) daktaru.

Stažavosi Makso Planko institute bei Munsterio universitete.

Nuo 2001 m. Kylio universiteto Rytų Europos teisės instituto kviestinis docentas.

2003 m. Lodzės universitete apgynė habilituoto teisės daktaro disertaciją.

Nuo 1993 buvo VU Teisės fakulteto asistentu, vėliau vyresniuoju asistentu, docentu, prodekanu neakivaizdinėms studijoms, o vėliau fakulteto dekanu ir profesoriumi.

Paskelbė mokslo darbų lietuvių, lenkų, vokiečių kalbomis, yra monografijos, mokymo priemonių autorius, 2 vadovėlių („Romėnų teisė“, „Teisėsaugos institucijos“), vadovėlio „Įvadas į lyginamąją teisę” nepabaigto vertimo iš vokiečių į lietuvių kalbą bendraautoris, LR civilinio proceso kodekso komentaro bendraautoris.

Skaitė pranešimus nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose Lietuvoje bei užsienyje. Įvairių darbo grupių, rengusių bei tobulinusių Lietuvos teisės aktus, narys. Nuo 1996 m. buvo naujojo LR Civilinio proceso kodekso projekto rengimo grupės narys, dalyvavo rengiant Teismų įstatymą, Antstolių, Advokatūros ir Notariato įstatymus bei jų pataisas.

LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) ekspertas, nuo 1995 iki 1996 m. LRS TTK konsultantas.

Nuo 1996 iki 1998 m. LR teisingumo ministro patarėjas civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais, Teisininkų profesinio rengimo ir ugdymo departamento direktorius.

Inicijavo užsienio teisės mokyklų VU Teisės fakultete steigimą, nuo 2000 m. tyrė užsienio teisės paskaitų skaitymo ir centrų steigimo idėjų įgyvendinimo galimybes. Jo pastangomis buvo įkurtas Vokietijos teisės centras, Lenkijos teisės centras ir kiti padaliniai.

Nuo 2019 m. yra Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys.