REMIGIJUS LAPINSKAS

PIRMININKĖS PAVADUOTOJAS

Biografija:

Gimė 1968 m. sausio 29 d. Jonavoje.

1986 m. su aukso medaliu baigė Kauno rajono Garliavos 2-ąją vidurinę mokyklą; mokydamasis mokykloje aktyviai sportavo, lankė Kauno rajono Vaikų ir jaunimo sporto mokyklą, buvo rankinio komandos narys.

1993 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą įgijo teisininko kvalifikaciją.

Būdamas studentas, pradėjo dirbti ir su kurso draugais įkūrė tarptautinių pervežimų konsultacijas teikiančią įmonę „Rubikon“, vėliau išaugusią į įvairia veikla užsiimančių įmonių grupę. 2010 m. sausio mėn. likvidavo visas investicijas šioje įmonių grupėje ir nuo to laiko investuoja į įmones atsinaujinančios energetikos, nekilnojamojo turto ir pramogų verslo srityse. Tuo pat metu aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime.

Nuo 1998 m. aktyviai dalyvauja Vilniaus Rotary klubo veikloje.  2007–2008 m. ėjo klubo prezidento pareigas.

2003 m. buvo vienas iš Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos steigėjų, yra jos valdybos narys ir tarybos pirmininkas.

2004 m. dalyvavo kuriant Lietuvos biomasės energetikos asociaciją „Litbioma“; 11 metų buvo jos prezidentas, šiuo metu eina valdybos nario pareigas. Nuo pat sukūrimo pradžios asociacija „Litbioma“ siekia pakeisti importuojamą iškastinį kurą vietiniais atsinaujinančios energijos ištekliais.  Dvi kadencijas (2006–2010 m.) buvo išrinktas Europos biomasės asociacijos (AEBIOM) valdybos nariu.

2016 m. išrinktas Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentu. Pasaulio biomasės energetikos asociacija (World Bioenergy Association – WBA) įkurta 2008 m., dirba, spręsdama klausimus, susijusius su klimato kaitos mažinimu, biomasės energetikos rinkos plėtra, biomasės sertifikavimu, standartizacija. Šiuo metu organizacija vienija apie 200 nacionalinių ir regioninių biomasės energetikos asociacijų, tarptautinių kompanijų ir atsinaujinančios energetikos tyrėjų, ekspertų bei visuomenininkų.

2011 m. kartu su žalias idėjas palaikančiais kolegomis įkūrė VšĮ „Žaliosios politikos institutas“.  Nuo pat Lietuvos žaliųjų partijos įsteigimo 2011 m. yra aktyvus partijos narys, ilgą laiką buvo Tarybos pirmininkas, šiuo metu išrinktas eiti partijos pirmininko pareigas.

Pomėgiai: buriavimas, laisvalaikio leidimas gamtoje, skaitymas.

Vedęs, žmona Dalia, vaikai Andrius ir Ieva.

Pakarklės miško Kauno rajone apsaugojimui surinkti beveik 2300 parašų

Kauno rajone esančiame Pakarklės miške įmonei „Rizgonys“ siekiant kasti karjerą, tam nepritariantys vietos gyventojai, žalieji, aktyvaus turizmo mėgėjai, žygeiviai ir dviračių klubų atstovai parengė kreipimąsi, kuriuo prašo nedelsiant šiam miškui grąžinti anksčiau buvusią IIB grupę, kuriai priklausančių miškų paskirtis –

Plačiau »