Jolita Umbrasienė

VISUOMENININKĖ, UTENOS RAJONO BENDRUOMENĖS FONDO DIREKTORĖ
Nepartinė kandidatė Lietuvos žaliųjų partijos kandidatų į Europos Parlamentą sąraše

Biografija:

Gimė 1963 m. gegužės 9 d. Daunorių kaime, Utenos rajone.

1986 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje  visuomeninių profesijų fakultete įgijo fotokorespondeto specialybę, o po metų  baigė studijas ekonomikos fakultete ir įgijo ekonomistės specialybę.

1996 m. buvo išvykusi į Didžiąją Britaniją, kur baigė Moterų nevyriausybinių organizacijų konsultanto kursus, organizuotus visame pasaulyje žinomo skurdo mažinimo organizacijų tinklo OXFAM.

2000 m. JAV Rutgers universitete baigė organizacijų marketingo, vadybos bei strateginio planavimo studijas.

2006 m. Danijoje gilino žinias tarptautinio verslo vadybos srityje.

Darbo patirtis:

Nuo   2002 metų  iki  šiandien (2024 m.)  dirba VšĮ Utenos regiono bendruomenės fondo direktore, o nuo 2009 m. iki šiandien  (2024 m.)  dirba Utenos regiono vietos veiklos grupės  Vietos plėtros  strategijų įgyvendinimo vadove.

Ankstesnė darbinė patirtis:

Utenos rajono Tauragnų kolūkis, Kuktiškių tarpūkinė gyvulininkystės įmonė. Ekonomistė (1987-1991m.)

Centrinė privatizavimo komisija.  Konsultantė (1991-1993 m.)

UAB „Dekbera“ . Parduotuvės vedėja (1996-2002 m.)

Utenos rajono savivaldybės administracija. Utenos miesto seniūnijos buhalterė (2002-2003 m.)

VšĮ „Utenos regiono plėtros agentūra“. Direktorė (2004-2006 m.).

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė. Strategijos administratorė (2008 – 2009 m.)

 

Visą savo karjerą siejo su visuomeniniu darbu – gimtojo rajono gyventojų edukacijai, užimtumui didinti.

Savanoriško  darbo patirtis įgyta dirbant keliose organizacijose (1993-2024 m.):
Utenos moterų  veiklos centre – pirmininke, neformalioje organizacijoje Utenos nevyriausybinių organizacijų koalicija –  pirmininke, asociacijoje Menų kamara – vadove, Utenos rajono NVO taryboje – pirmininke, asociacijoje Utenos regiono vietos veiklos grupė – pirmininke.

Kita informacija: Yra ištekėjusi. Trijų vaikų mama.  Pomėgiai: erdvių ekspozicijoms kūrimas, parodų organizavimas, psichologija, filosofija, fotografija, muzikos klausymas, buvimas gamtoje, knygų skaitymas, gėlių auginimas, mezgimas, siuvimas.

 

 

Patirtis veikiant lyčių lygybės srityje:

 

Tarptautinė moterų stovykla Visagine  finansavo OXFAM  D. Britanija. Projekto vadovė, 1996 m.

Seminaras socialinėms nevyriausybinėms organizacijoms bei Utenos apskrities slaugos ir globos įstaigų darbuotojams „Paguoda mirštančiam ir liekantiems” finansavo UNDP. Projekto vadovė,1999 m.

Moksleivių rašinių konkurso anglų kalba „Jeigu aš būčiau Utenos meras”   finansavo  Valstybinė Jaunimo reikalų taryba. Projekto vadovė,1999 m.

Tarptautinė stovykla – seminaras “ Socialinė kaimo moters atskirtis Baltijos valstybėse” finansavo Atviros Lietuvos Fondo East- East programa.  Projekto vadovė, 2000 m.

Projektas „Moterų lyderių ugdymas”,  finansavo Utenos rajono savivaldybė bei Atviros Lietuvos fondas.  Projekto vadovė, 2001-2002 m.

Projektas „Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų svarbių vietos bendruomenei pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“, finansavo  ES struktūriniai fondai. Projekto vadovė, 2018- 2019 m.

 

Patirtis  veikiant sveiko gyvenimo būdo srityje:

 

 „ Aukštaitijos dviračių žiedo techninio projekto parengimas“ Finansavo Phare 2002. Projekto vadovė, 2004-2005 m.

Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo, įskaitant Europos Sąjungos  buveinių, atrinktų pagal „Natura 200“ programa, vertės didinimo Šiaurės Rytų Aukštaitijoje. Finansavo ES struktūriniai fondai. Projekto vadovė, 2006 m.

Projektas „Bendruomeninio turizmo pradžia Rytų Aukštaitijoje“. Finansavo gamtos fondas. Projekto vadovė, 2008 m.

Tarptautinio  bendradarbiavimo projektas „Tradicinio meno ir amatų mainai 2011-2012“ finansavo Kaimo plėtros  fondas (KPF). Projekto vadovė.

Projektas „Utenos žuvininkystės regiono reprezentacija  nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse  bei bendradarbiavimo galimybių plėtra“ . Finansavo Europos žuvininkystės  fondas (EŽF). Projekto vadovė, 2013 m.

Projektas „ Vartojimo įpročių keitimo būtinybė – geresnės gyvenimo kokybės kūrimo pagrindas” . Finansavo  Šiaurės  kraštų ministrų taryba. Projekto vadovė, 2013 m.

Regioninio  bendradarbiavimo projektas „Vietos produktų populiarinimas, amatų ir paslaugų plėtra Aukštaitijoje ir Žemaitijoje”.  Finansavo KPF. Projekto vadovė, 2013 m.-2014 m.

Projektas „ Utenos krašto vietos produktų mugė“. Finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto vadovė, 2014 m.

Projektas „Utenos regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo didinimas“ . Finansuotas iš ES struktūrinių fondų ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vadovė, 2016 m.

Projektas „Aktyvaus ir sveiko  gyvenimo būdo  skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“. Finansavo ESF. Projekto vadovė. 2018- 2019 m.

Tarptautinio bendradarbiavimo  projektas Žvaigždžių akademija ( Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars)  . Finansavo KPF . Projekto vadovė, 2020-2023 m.

 

Patirtis  veikiant saugios ir vieningos Europos kūrimo srityje:

 

Projektas “Bendruomenės aktyvinimas ir bendruomenės filantropijos plėtra Utenos rajone“. Finansavo Baltijos –Amerikos partnerystės programa. Projekto vadovė, 2001-2003 m.

Projektas “Europos sąjungos iniciatyvų bendruomenėms programos LEADER+ ir jos plėtros galimybės Utenos rajone“. Projektas finansuotas Utenos rajono savivaldybės. Projekto vadovė, 2004 m.

Projektas „Partnerystės mechanizmo tarp Utenos regiono bendruomenių ir viešojo sektoriaus organizacijų sukūrimas“ . Projektas finansuotas JAV Ambasados.  Projekto vadovė, 2004 m.

Bendradarbiavimo ryšių tarp Utenos ir Kovelio ( Ukraina) miestų nevyriausybinio sektoriaus stiprinimas. Finansavo Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto vadovė, 2005 m.

Projektas “Ukrainos piliečių integracijos į vietos bendruomenę politikos koordinavimas ir gebėjimų stiprinimas Utenos apskrityje“. Finansavo  EIF (ES lėšos) programos bei  EIF (bendrojo finansavimo lėšos) programos. Projekto vadovė, 2009 m.

 

Patirtis  veikiant  teisingumo ir demokratijos kūrimo srityje:

 

Tarptautinė vaikų vasaros stovykla “Černobylio ir Utenos vaikų vasaros kūrybinė stovykla” finansavo Phare Demokratijos programa, Chernobyl Childrens Projeckt. Projekto vadovė, 1998 m.

Projektas “Utenos apskrities nevyriausybinės organizacijos 1999 m.”  finansavo Phare Demokratijos programa. Projekto vadovė

Informacinio leidinio apie nevyriausybines organizacijas “Trečias kampas” redaktorė ir šio projekto autorė. Projektą finansavo PHARE Demokratijos Programa. 2000 m.

Informacinio leidinio apie nevyriausybines organizacijas  “Trečias kampas” leidybos tąsa. Finansavo Baltijos – Amerikos Partnerystės programa. Projekto vadovė, leidinio redaktorė, 2001-2002 m.

Informacinio leidinio apie nevyriausybines organizacijas  „ Trečias kampas“ leidybos tąsa. Finansavo Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto vadovė, leidinio redaktorė,  2006 m.

Savanorystės skatinimas Utenos regione.  Finansavo Pasaulio banko atstovybė Lietuvoje Smulkiųjų projektų programa. Projekto vadovė, 2004-2005 m.

Projektas „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ Finansavo  ESF. Projekto vadovė, 2020-2022 m.

Tarptautinis projektas „Socialinės įtraukties didinimas, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra pagal LEADER: Lietuva- Ukraina ( Bendradarbiavimo tiltai) Increasing social inclusion, reducing poverty and economic development according LEADER: Lithuania-Ukraine (Bridges of Cooperation).  Finansuoja ES KPF. Projekto vadovė. 2024 m.

 

Mokymai, stažuotės užsienyje,  dalyvavimas svarbiuose tarptautiniuose renginiuose:

 

Mokymai apie bendruomenių fondų steigimą Rygoje (Latvija), 2000 m.

Pažintinis vizitas Lenkijoje pagal PHARE finansuotą projektą “NVO ir savivaldybių bendradarbiavimas“, 2001 m.

Tarptautinė bendruomenės fondų konferencija Atlantoje (JAV) , 2002 m.

Tarptautinis seminaras “Ne pelno sektoriaus marketingas” Varšuvoje ( Lenkija), 2003 m.

Leader+ Europinis seminaras „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse: patirtis ir bendradarbiavimas“ Briuselis ( Belgija), 2004 m.

Pažintinis vizitas su Estijos Voru regiono nevyriausybinėmis organizacijomis, 2004 m.

Pažintinis vizitas ir susitikimas su Sjuharad vietos veiklos grupe (Švedija),  2005 m.

Susitikimas su Gotlando vietos veiklos grupe ir dalyvavimas seminare (Švedija),  2007 m.

Tarptautinio bendradarbiavimo vizitas su Paderborner Land vietos veiklos grupe (Vokietija), 2007 m.

Tarptautinio bendradarbiavimo vizitas Perugijos regiono Spoleto savivaldybėje (Italija), 2007 m.

Dalyvavimas Europos fondų centro surengtame forume Berlyne, (Vokietija), 2009 m.

Lietuvos vietos veiklos grupių atstovavimas tarptautiniame renginyje LINC 2014 ( Austrija)  Osttirol  regione  Sillian  vietovėje, LINC 2015 (Italija) Basilikata regione, Maratėja vietovėje, LINC 2018  Usikaupunki vietovėje (Suomija).

Tarptautinė konferencija „LEADER metodo ateitis po 2020 metų“., Albena,  (Bulgarija) , 2018 m.

Dalyvavimas verslo misijoje Poltavoje (Ukraina) , 2019 m.

Tarptautinis seminaras „Žiedo uždarymas: žiedinė ekonomika žvejybos ir akvakultūros vietovėse“ Saint-Jean-de-Luz,  Prancūzija, 2018 m.

Tarptautinis seminaras „Tvari mėlynoji ekonomika“ Figueira da Foze, Portugalija, 2022 m.

Straipsniai spaudoje: Straipsnių ciklas verslo, verslumo,  kaimo ir regioninės plėtros  temomis https://www.utenosvvg.lt/nieko-apie-mus-be-musu/

Redaguoti svarbesni leidiniai:

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija: https://www.utenosvvg.lt/wp-content/uploads/2016/08/Strategija_2004-2006_m.pdf

Informacinis leidinys apie Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės  įgyvendintus projektus Utenos, Zarasų, Ignalinos ir Rokiškio rajonuose, 2008 m. : https://www.utenosvvg.lt/wp-content/uploads/2021/05/leidinysabavvg.pdf